Reklam1

Pkk: Terör ve İdeoloji - Halil Şen, Sercan Arslan (Tasarımcı)...

reklam2

Pkk: Terör ve İdeoloji - Halil Şen, Sercan Arslan (Tasarımcı) E-Kitap İndir

Türkiye, 1960’lı yıllardaki devrimci romantizmin etkisiyle ortaya çıkan köktencilik sol örgütler ve etnik milliyetçiliğe dayalı Marksist-Leninist terör örgütü olan PKK/KCK terör örgütüyle uzun senelerden beri savaşım vermektedir. Sadece bugün terörizmle savaşım mevzusunda salt güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu açıkça ortadadır. Örgütün kuruluşundan günümüze kadarki yapısal ve ideolojik dönüşümünün izlenmesi de terörle savaşım stratejileri ve uygulamaları açısından büyük ehemmiyet taşımaktadır.
Teşkilat, ideolojik açıdan Kürt siyasal oluşumları ve hareketlerinin sözde tek savunucusu ve Kürt yurttaşlarımızın temsili anlamında yegâne belirleyicisi olduğu tezini savunmuş; alternatif oluşumları korkutmak, yıldırmak ve ortadan kaldırmak suretiyle bu iddiasını devam ettirmiştir. Fakat 1990’lı yıllarda Sovyet rejiminin çökmesinin peşinden Marksist-Leninist ideolojinin, 2000’li yıllarda ise salt etnik temelle dayalı siyasal taleplerin, terör örgütünü bir arada tutamayacağını ve devamlılığını koruyamayacağını çözümleme etmiş ve değişik ideolojik arayışlara girişmiştir.
Bu çalışmada, PKK terör örgütünün kuruluşunda belirleyici olan ideolojinin arka planı anlatılmaya çalışılarak, sözde kurultay kararları ile beraber örgütün vakit içinde ne tür ideolojik ve yapısal dönüşümler deneyim etmiş olduğu, günümüzdeki söylem ve fiil formları ile yeni örgütlenme biçimleri derinlemesine incelenmiş ve çözümleme edilmiştir.
Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar