Reklam1

Mukaddime Cilt I ve Cilt II - Yeni Şafak Yayınları - Çeviri Halil Kendir

reklam2

Mukaddime Cilt I ve Cilt II - Yeni Şafak Yayınları - Çeviri Halil Kendir - pdf
Mukaddime Cilt I ve Cilt II - Yeni Şafak Yayınları - Tercüme Halil Kendir

 

 

Mukaddime
"Kitabu'l-lber ve Divanu'l-Mübtedei ve'l-Haber Ft Eyydmi'l-Arap ve'l-Acem
ve'l-Berber ve Men Asarahum Min Züveyi's-Sultdnu'l-Ekber"
(Araplar, Acemler, Berberiler ve Onlarla Çagdaş Olan Büyük Devlet Sahibi
Halklar Hakkında lbretler, Başlangıç ve Haber Kitabı)

Yazan:
lbn-i Haldun
Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun Hadrami
(1332-1406)

Çeviren:
Halil Kendir
lstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve
Internasyonal lslam Üniversitesi
Arap Dili ve Edebiyatı (lslilmabad) mezunu

Orijinali Arapça olan ve daha ilkin devletimizde bazı çevirileri yayımlanmış bulunan 14. yüzyıla ilişik bu klasik yapıt, 2004 senesinde Yeni Şafak gazetesi tarafınca orijinal Arapça baskısı üstünden hususi olarak tekrardan çeviri ettirilmiştir."Mukaddime': ele almış olduğu mevzu başlıkları itibarıyla tarih, tarih felsefesi, sosyoloji ve toplumsal insanbilim ağırlıklı bir yapıt olmakla beraber, yazarının yüksek dini duyarlılığından dolayı Kur'an-ı Kerim'e de sık sık atıfta bulunmakta ve ilgili bölümlerde pekçok ayete yer vermektedir. Bundan dolayı, içeriğine uygun bir hassasiyetle muhafazası ve okunması icap ettiğini saygıyla hatırlatırız.Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar