Reklam1

Yönteme Karşı kitabını indir

reklam2

Yönteme Karşı
Dünyayı anlama ve anlamlandırma biçimlerinden kabul edilen bilimin, modernizmle beraber oturmuş olduğu iktidar koltuğunu tartışıyor. Bilim tek yol mudur? Batı biliminin hemen hemen tam olarak nüfuz etmediği kültürde ve zamanlarda yaşayanlar, yaşamın önlerine koyduğu sorunları aşıp ayakta kalmamışlar mıydı? Sonrasında da kalamazlar mıydı? (Bu soruya bugün, şu demek oluyor ki onların öz kaynakları ve kültürleri tahrip edilmişken pozitif cevap vermek zor olsa gerek bir ihtimal. Sual, bunun kimin eseri olduğudur…) Bilimi “Bilim” icra eden, şu demek oluyor ki bilimin söylediğini tek doğru derecesine yükselten, bunun bu şekilde olduğuna bizi ikna eden nedir? Akla yatkınlığı mı? Deneyle ispatlanabilir olması mı? “İyi” sonuçlar alması mı? Özetlemek gerekirse bilimin yöntemini; akılcılığı, onun kullandığı araçları sorgulayarak ezberimizi bozuyor Feyerabend. Peki Batı biliminin, “akılcılığı” yöntem olarak kullanmaktan başka şansı yok mudur? Elbet vardır: Bilimsel devrimler söz mevzusu olduğunda şu demek oluyor ki paradigmanın değişikliğe uğramış olduğu sıçrama anlarında, “akılcılığın” iyi mi ihlal edildiğini tarihsel örneklere (Galileo örneğinde olduğu benzer biçimde) dayanarak gözler önüne seriyor Feyerabend.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar