Reklam1

Yedi Gece / Jorge Luis Borges

reklam2

Yedi GeceYedi Gece


Yedi Gece’den…


Dante kendi tasarladığı Tanrı’yla devamlı uyuşmuş olsaydı o vakit Dante’nin tanrısı feyk bir tanrı olurdu, Dante’nin kendisinin bir suretinden başka bir şey olmazdı. Oysa Dante kendi Tanrı’sını Beatrice’nin kendisini hiçbir vakit sevmediğini, Floransa’nın iğrençliğini kabullenmek zorunda kalmış olduğu şeklinde, sürgüne gönderilişini ve Ravenna’daki ölümünü kabullenmek zorunda kalacağı şeklinde kabullenmek zorundadır. Bu dünyanın kötülüğünü kabullenmek ve anlamadığı bir Tanrı’ya tapınmak zorundadır.


Commedia’da eksikliği duyulan bir şahıs vardır; fakat bu şahıs Commedia’da yer alamazdı, şu sebeple daha önceleri oldukça insanlaştırılmıştı. Sözünü ettiğimiz şahıs Hz. İsa’dır. Hz. İsa Commedia’da Incil’lerde belirdiği şeklinde belirmez; Incil’lerin insan İsa’sı Commedia’nın gerektirdiği Mukaddes Üçlü’nün İkinci Şahıs’si olamazdı.


Gelelim ikinci örneğe. Yirmi altıncı kantoda yer edinen Odysseus’un öyküsü bence Commedia’nın zirve noktalarından biridir. (Bir zamanlar “Odysseus Bilmecesi” başlıklı bir yazı yazmıştım. Yazı yayımlandı, fakat ondan sonra kaybettim. Şimdi o yazıyı burada bir bakıma tekrardan meydana getirmeye çalışacağım.) Odysseus’un öyküsü kanımca Commedia’nın çözülmesi en güç, kim bilir en yoğun bölümüdür. Fakat doruklara bakıp da hangisinin en yüksek bulunduğunu idrak etmek oldukça zor olsa gerek; Commedia ise doruklarla doludur.


Bu ilk konuşmamın mevzusu olarak Commedia’yı seçmemin sebebi, hem bir edebiyatçı olmam, hem de Commedia’nın tüm bir edebiyatın doruğu olduğuna inanmam. Asla kuşkusuz, Commedia’mn Tanrı’ya ilişkin inançlarına ya da Hıristiyanlıkla Paganlığın bir bileşimi niteliğindeki söylenceler toplamına katıldığımı söyleyemem. Fakat hiçbir kitabın bana Commedia kadar yoğun güzel duyu hazlar vermediğini söyleyebilirim. Bir kez daha belirtmeden geçemeyeceğim, hazcı bir okurum ben; kitabın bana coşku vermesini isterim.


Commedia her insanın okuması ihtiyaç duyulan bir kitaptır. Commedia’yı okumamak insanoğlunun kendisini edebiyatın verebileceği en büyük armağandan yoksun kılmasından, anlaşılmaz bir çileciliğe boyun eğmesinden başka bir şey değildir. Commedia’yı okumak şeklinde bir tadı kendimizden niye esirgeyelim? Kaldı ki, okunması zor da sayılmaz. Aslolan zorluk derecesi yüksek kitabın kendisini okumanın haricinde kalanlar, şu demek oluyor ki görüşler, tartışmalar. Kitabın kendisi billur şeklinde. Sonrasında, diyelim Commedia’nın diğeri kişilerini bir yana bıraktık, başkişisi Dante edebiyatta rastlayabileceğimiz en canlı…


LİNK

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar