Reklam1

XIX. YY. Sonlarında Türk Ziraat Muhasebesi kitabını indir, pdf indir, mobil indir

reklam2

XIX. YY. Sonlarında Türk Ziraat Muhasebesi
İçerik
I. Xıx. Yy. Dan Xx. Yy.’A Yabancı Ziraat Muhasebesi Anlayışlarına Örnekler
1.1. Poitrat’ın (1878) Ziraat Muhasebesi Anlayışı
1.2. Loudon’un (1845) Ziraat Muhasebesi Anlayışı
Iı. Aram’ın “MUHASEBE-İ Ziraiye” (1887) İsimli Eserinin İncelenmesi
2.1.Aram’ın Kimliği Ve Muhasebe-İ Ziraiye (1887) Hakkında Bilgiler
2.2.Muhasebe-İ Ziraiye (1887)’nin Transkripsiyonu
Iıı. Agop Zakaryan’ın “ÇİFTLİK İdaresi” (1893) İsimli Eserinde Ziraat Muhasebesi
3.1. Çiftlik İdaresi (1893) Hakkında Genel Bilgiler
3.2. Çiftlik İdaresi’nde (1893) Tarımın Finansmansı: “Ana para-i Nakdîye” Bölümünün
Transkripsiyonu
3.3. Çiftlik İdaresi (1893)’nin Ziraat Muhasebesi (Usûl-i Defterî-İ Ziraat) Bölümünün
Transkripsiyonu
Iv. Aram (1887) Ve Agop Zakaryan’ın (1893) Ziraat Muhasebesi Anlayışlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar