Reklam1

Tehafütü’l-Felasife Li İmami’l-Gazzali (Metin – Tıpkıbasım / 2 Cilt) pdf indir

reklam2


Tehafütü’l-Felasife Li İmami’l-Gazzali (Metin – Tıpkıbasım / 2 Cilt)
Osmanlı modernleşmesinin matbûât ve tedrisât sahalarındaki tezâhürlerinden biri, asla şüphesiz, Tanzimat’tan itibaren resmî kurumlar ve teşvikler vasıtasıyla ivme kazanan çeviri faaliyetleridir. Bu bağlamda dikkat çeken temâyüllerden biri, hassaten II. Abdülhamid döneminde, yeni ilmî-kelâmî-felsefî eserlerin telifinin yanı sıra, Osmanlı klâsik ilmî geleneği çerçevesinde Arapça asıllarından tedrîs edilen kadim mirasın aslî eserlerinin Türkçe tercümelerinin yaygınlaşmasıdır. Söz mevzusu klâsik kaynakların, 19. yüzyılı tesiri altına alan Batı kökenli felsefî-fikrî cereyanlar karşısında yeni bir bakışla gündeme getirilmesi ve çağıl usûlde eğitim gören daha geniş bir okur çevresine sunulması bu temâyülün ortaya çıkmasında belirleyici olmuştur.
Latin harfleriyle ilk kere gösterilen bu yapıt, Osmanlı döneminde daha ilkin birçok eseri Türkçeye çeviri edilmiş İmam Gazzâli’nin Tehâfütü’l-Felâsife’sinin II. Abdülhamid süreci ser-küttâblarından çevirmen Hasbî Süleymân Efendi tarafınca 1891 senesinde tamamlanan tercümesidir. Dîbâce’sinde “sultanın direktifiyle” kaleme alındığı belirtilen bu tercümenin ehemmiyeti, İslâm klâsik ilim geleneğinden hemen hemen kopmamış bir idrâkin, ilmin ve lisânın tezâhürü olmasında yatmaktadır.Pdf kitap indirpdf indirme butonu
Tehafütü’l-Felasife Li İmami’l-Gazzali (Metin – Tıpkıbasım / 2 Cilt) pdf indir

Bu Türü sevenler için bilhassa okunmasını tavsiye edebileceğimiz muhteşem bir kitap. Diğeri eserlere bakmak için Pdf Kitap İndir linkinden birbirinden güzel kitap özetlerine bakabilirsiniz. Tehafütü’l-Felasife Li İmami’l-Gazzali (Metin – Tıpkıbasım / 2 Cilt) pdf indir Kitabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorum olarak paylaşırsanız mutlu oluruz. Kitap isteklerinizi daima dikkate alıyoruz. Okumak ruhun oksijenidir!


Tehafütü’l-Felasife Li İmami’l-Gazzali (Metin – Tıpkıbasım / 2 Cilt) pdf indir
Kitabının yazarı kimdir?

Tehafütü’l-Felasife Li İmami’l-Gazzali (Metin – Tıpkıbasım / 2 Cilt) pdf indir
Kitabını kim yazmıştır?


Tehafütü’l-Felasife Li İmami’l-Gazzali (Metin – Tıpkıbasım / 2 Cilt) pdf indir
Kitabının yayınevi neresi?


Tehafütü’l-Felasife Li İmami’l-Gazzali (Metin – Tıpkıbasım / 2 Cilt) pdf indir
Kitabı ne süre yazıldı?

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar