Reklam1

Tasavvufun Ana Esasları kitabını indir, pdf indir, mobil indir

reklam2

Tasavvufun Ana Esasları
Bu yaratı, hicrî 735 (miladî 1334) senesinde vefat eden meşhur İslâm âlimi ve mutasavvıfı İzzeddîn Mahmûd bin Ali Kâşânî Natanzî’nin en mühim çalışmasıdır. Farsça kaleme alınan, tasavvuf klasikleri içinde haklı bir şöhrete haiz bulunan yaratı, kendisinden sonrasında gelen birçok mutasavvıf üstünde de etkili olmuştur.
Tasavvuf örf, âdet ve ıstılâhlarının edebî bir halde açıklanmış olduğu bu kitapta Kâşânî, ele almış olduğu mevzuları hikâye ve kıssalarla desteklemiş; ek olarak eserine birçok Arapça ve Farsça beyitler ilâve etmiştir. Kâşânî naklettiği hadis, rivayet ve kıssaların da tamamının kaynaklı olmasına itina göstermiştir. Kitap on bâb üstüne inşa edilmiş ve her bâb on fasıldan oluşmuştur.
Kâşânî, kitabın telifinde Avârifu’l-Ma‘ârif’in yanı sıra, Ebû Tâlib Mekkî’nin Kûtu’l-Kulûb’u, Ebû Nasr Serrâc’ın Lum‘a’sı ve Kuşeyrî Risalesi benzer biçimde kaynaklardan da faydalanmıştır. Câmi’nin Nefehâtü’l-Üns’ünde Kâşânî’nin bu kitabından bahsetmesi, kitabın kısa süre içinde haklı bir üne kavuştuğunu göstermektedir.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar