Reklam1

Taoizm (Tao Te Ching) pdf indir

reklam2


Taoizm (Tao Te Ching)
Taoizm M.Ö. Çin’de ortaya çıkmış felsefi ve teolojik bir öğretidir. Kaynağının Lao Tzu isminde bir düşünüre ilişik olduğu kabul edilen öğreti, değişik yorumlamalar yardımıyla değişik olgu ve okulların ortaya çıkmasına ortam hazırlarken bununla beraber yanlış yorumlayan insanoğlu tarafınca da suiistimal edilmiştir.
Çince eski kaynakların çevirilerinde bugün bile mevcud anlam karmaşası, yüzlerce dilde değişik çevirilerle orijinal Taoizm öğretileri hakkında çeşitli yorumlara sebep olmuştur.
Okuyacağınız eserde Taoizm ilkeleri ve kökeni üstünde durulmuştur.Pdf kitap indir

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar