Reklam1

Sultan 2. Mahmud - Yılmaz Öztuna E-Kitap İndir

reklam2

Sultan İkinci Mahmud; Orta Afrika ile Orta Avrupa içinde uzanan, derhal tüm eyaletleri çekince altında bulunan, Türkiye tarihinin en büyük isyanı olan Mehmed Ali Paşa isyanının içinde, ordusunu kendisi lağv ve ilga etmiş, birliği İngiltere-Fransa-Rusya tarafınca yakılmış, dağılmak suretiyle olduğu sanılan Osmanlı İmparatorluğu'na yeni bir yaşam verdi. Türkiye'yi, Türkistan ve Kafkasya hâline düşmekten kurtardı. Osmanlı İmparatorlu'nda Batılılaşma hareketlerine büyük bir ivme kazandırdı ve Tanzimat'ı hazırladı. Yılmaz Öztuna, bu çalışmasında, bununla birlikte seçkin bir san'atkâr olan Sultân İkinci Mahmud Han'ın kısa biyografisini ve 31 senelik saltanat sürecinin ana çizgilerini her insanın rahatça okuyabileceği bir üslûpta sunuyor.
(Tanıtım Bülteninden)


Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar