Reklam1

Söylev - Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk E-Kitap İndir

reklam2

Muhterem Efendiler, sizi, günlerce işgal eden, uzun ve teferruatlı beyanatım, en nihayet, mazi olmuş bir devrin hikâyesidir. Bunda, milletim için ve müstakbel evlâtlarımız için dikkat ve teyakkuzu çağrı edebilecek, bazı noktalar, tebarüz ettirebilmiş isem, kendimi bahtiyar addedeceğim.

Efendiler, bu beyanatımla, millî yaşamı hitam bulmuş farz edilen büyük bir milletin; istiklâlini iyi mi kazandığını ve ilim ve fennin son olarak esaslarına müstenit, millî ve asrî bir devleti, iyi mi kurduğunu ifadeye çalıştım.

Bugün vâsıl olduğumuz netice, asırlardan beri çekilen millî musibetlerin intibahı ve bu aziz vatanın, her köşesini sulayan kanların bedelidir.

Bu neticeyi, Türk gençliğine emanet ediyorum
-Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk-
(Tanıtım Bülteninden)

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar