Reklam1

Said Halim Paşa – Buhranlarımız kitabını indir, pdf indir, mobil indir

reklam2

Said Halim Paşa – Buhranlarımız
Elinizdeki kitap, Said Halim Paşa’nın daha ilkin ayrı kitapçıklar şeklinde basılmış yedi tane kitapçığının Buhranlarımız adıyla tek kitapta toplanmasıyla oluşan eseridir. Said Halim Paşa, devrinde yaşanmış olan çeşitli sorun ve düşünce akımlarını yakından takip etmiş; bunlarla ilgili görüş ve düşüncelerini açık bir halde ortaya koymuştur.
Yapıt, çeşitli tarihlerde değişik kişilerce günümüz Türkçesine aktarılarak yayımlanmış ise de kitabın yazarın kaleminden çıkmış olduğu şekliyle sadeleştirilmeden yeni harflerle yayımlanmış bir metni bulunmuyordu. Kitabı hazırlarken direkt sadeleştirilmiş bir metin vermek yada kitabın sonuna bir lügat eklemek yoluna gitmedik. Biz, eserin eski harfli metnini yeni harflere aktardık. Böylece eseri hem orijinal diliyle hem de sadeleştirilmiş biçimiyle okuma imkânı sunmak istedik.
Dileğimiz, Osmanlı’nın son döneminde yaşanmış olan “buhranlar” hakkında data sahibi olmak isteyen okuyuculara, ilk elden bilgiler sunan kitabın yararlı olmasıdır.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar