Reklam1

Sabetayist Ermişler kitabını indir, pdf indir, mobil indir

reklam2

Sabetayist Ermişler
On yedinci yüzyılda, İzmirli haham Sabetay Sevi’nin beklenen Mesih bulunduğunu iddia etmesiyle beraber dinler tarihinin en garip serüvenlerinden birisi başlamış oldu. Kısa sürede hızla büyüyen bu Mesihlik hareketi ve hareket içinde patlayan kehanet dalgası, halk içinde Sabetay Sevi’nin olağanüstü nimetleri şeklinde yorumlanacaktı.
Ohio State Üniversitesi’nde tarih profesörü olan Matt Goldish, Sabetayist Ermişler isminde kitabında Sabetay Sevi’nin çevresinde şekillenen hareketi yalnızca Yahudi mistisizmi ve Lurianik Kabala çerçevesinde ele almıyor. Meseleye tarihsel ve toplumsal açıdan yaklaşan Goldish, Sabetay Sevi’nin Hıristiyanlıkla ve ‹slami sufi hareketlerle ilişkisini inceliyor. Goldish ek olarak Sabetay Sevi’nin fikirlerinin Isaac Newton, Francis Bacon ve Baruch Spinoza benzer biçimde düşünürleri ve Gül-Haç’lar benzer biçimde cemiyetleri iyi mi etkilediğine de değiniyor.
Kırmızı Kedi Yayınevi’nin Dinler Zamanı dizisinin ilk kitabı Sabetayist Ermişler, hurafelere değil tarihsel gerçeklere odaklanıyor; Sabetay Sevi ve onun çevresinde şekillenen bu garip dini hareket hakkında nesnel veriler sunuyor.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar