Reklam1

Postmodernizme Hayır / John M. Ellis

reklam2

Postmodernizme HayırPostmodernizme Hayır


Postmodernizme Hayır’dan…


Yapıbozuculuğu eleştirel halde tartışan akademisyenler, yapıbozuculuğun savunucularından, tartıştıklarının aslına bakarsak yapı-bozuculuk olmadığı bu sebeple yapıbozuculuğun herhangi bir halde ifade edilmesi ya da mantıksal incelemesinin, doğasına karşı günah işlemek olduğu yolunda tepkiler aldılar: O, başka durumlar benzer biçimde betimlenemez ve ifade edilemez. Bunun altını çizmek için, yandaşları genel anlamda yapıbozuculuğun bir kuram olarak düşünülebileceği anlayışına karşı çıkıyorlar. O, ne bir kuramdır, ne de bir kurama bağımlıdır diyor taraftarları. Proje sözcüğü yeğleniyor: Derrida’nın emek harcaması ve yapıbozuculuk kuram değil, projedir. Terminolojide ki bu değişikliğin niçin bir fark yaratması gerektiği açık değil; bir projede bir kuram benzer biçimde tanımlanabilir, sonuçta ortaya çıkan tanımlama incelenebilir ve çözümlenebilir.


Sadece terminolojideki bu değişimin altında yatan niçin yeterince belli: Niyet, yapıbozuculuğun aklın araçları kullanılarak ve mantıksal araştırma yöntemiyle tartışılamayacağı bu sebeple yapıbozu-culuğun değişik bir mantığı, yeni bir tür seçenek ya da “başka” mantığı hem gerektirip hem somutlaştırarak değişik bir halde işlediği görüşünün altını çizmek. Bu duruştan ne anlam çıkarmamız gerekiyor ve bu yapıbozuculuk münakaşamızı iyi mi etkileyecek?


Bu şekilde bir soruyla karşılaşıldığında akla ilk gelen şu “başka” mantığa bir bakmak: Nedir “başka”? Değişik türde bir mantığın kurulduğunu söylemek büyük ve coşku yaratabilecek bir iddiada bulunmak anlama gelir. Onu kurmaksa büyük bir başarı ve birinci derecede mühim bir ayyuka çıkar.


Bu mantık niçin oluşur? Iyi mi işler? Sadece savunucuları “başka” mantığı açıkça sunmaktan oldukca kullanmaktan hoşnut görünüyorlar ve yeni mantığa direkt göndermeler, çoğunlukla yapıbozucu yazılar eskisinin standartlarına gore tutarsız ya da mantıksız kabul edildiğinde ortaya çıkıyor. Fakat bu kuşkusuz esef edilecek bir durum; eğer seçenek mantık aslına bakarsak yapıbozuculuk için merkeziyse, insan bunun yapıbozuculuğun en merkezi yapısı ve başarısı olarak münakaşa ve incelemenin aslolan odağı olmasını bekliyor. Kullanıldığı kadar niçin incelenmesin de?


Bunun yanıtı seçenek mantığın betimlenemeyeceği ve ifade edilemeyeceği biçiminde. Şundan dolayı betimlemek ve ifade etmek eski mantığı kullanmaktır. Fakat burada bir sınır çizmemiz gerekiyor: Standart önermeli mantığın yetersiz olduğu ve başka tür bir mantığın gerekebileceğini…


LİNK

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar