Reklam1

Osmanlı Sultanlarının / Hastalıkları Ve Ölüm Sebepleri pdf indir

reklam2


Osmanlı Sultanlarının / Hastalıkları Ve Ölüm Sebepleri
 Altı yüzyıla yayılmış 38 adam hükümdarın genlerinin, kesintisiz 21 nesil babadan oğullara intikal etmesi, tıp bilimi açısından fazlaca mühim “organik bir longitudinal gözlem”dir. Bilhassa babadan oğullara geçen kalıtım-sal hastalıklar için istisnai değere haizdir. Bu sultanların anneleri, hepsi birbirinden değişik ırktan ve soydan gelmişlerdir. Ana tarafınca oğullara geçebilen kalıtım faktörlerini inkâr edemeyiz, fakat aşırı karışık oldukları için bu aşamada onların üstünde duramayacağız. Tarih bizlere yalnız adam cinsiyet tertibi ile aktarılan genetik patolojileri incelememize fırsat vermiş-tir. Yalnız bu açıdan bile, Osmanlı sultanlarının hastalıkları, hastalıkları ve ölümleri dünya genelinde kıymetli sonuçlar sunabilir. Kuşkusuz bu araştırmanın metodolojik zorlukları da çoktur. Her şeyden ilkin bu hükümdarların sıhhat statüsü bugünkü bilgilerimize nazaran kafi değildir: doğrusu kan ve idrar tahlilleri yoktur, enstrümental tetkikleri ve iç organlarının görüntülenmesi mümkün olmamıştır, öldüklerinde otopsi yapılmamıştır (son Sultan 6. Mehmet Vahidettin hariç). Öteki taraftan, 14. yüzyıl ile 20. yüzyıl içinde tıp bilimi muhteşem değişikliklere uğramıştır. Teşhisler ve tedaviler değişmiş, tıbbi terimler dizgesi de (hastalıkların adları, ilâçların adları) değişmiştir. Osmanlı vakanüvislerin kayıtlarında, önceleri İslâm tıp ekolü-ne ilişik Arapça-Farsça hastalık adlarına rastlanırken, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Batı’dan alınan Latince ve Fransızca terimlere yer verilmektedir (çağıl Tıbbiye Mektebi 1827’de açılmıştır).
İlk hükümdarların doğum ve ölüm tarihleri bile kesinlikle kim bilir iken, hususi hekimleri olup olmadığı da meçhuldür. Fakat sonradan yedi kişiye ulaşan saray hekimleri ekibi ve hekimbaşıları, saray hasta odaları ve saray eczanesi teşekkül etmiştir. Mısır’dan, İran’dan, Orta Asya’dan yeterli tabipler getirtilmiş, Ebu Bekir er-Râzi (Rhazes) ve İbni Sinâ (Avicenna) tababeti uygulanmıştır. Avrupa’da eğitim görmüş Osmanlı tebaası Mu-sevi ve Hıristiyan hekimlerden yararlanılmış, 19. yüzyılda Paris ve Viyana ekollerinden yüksek ücretli meşhur tabipler de sarayda ağırlanmıştır.Pdf kitap indirpdf indirme butonu
Osmanlı Sultanlarının / Hastalıkları Ve Ölüm Sebepleri pdf indir

Bu Türü sevenler için bilhassa okunmasını tavsiye edebileceğimiz muhteşem bir kitap. Diğeri eserlere bakmak için Pdf Kitap İndir linkinden birbirinden güzel kitap özetlerine bakabilirsiniz. Osmanlı Sultanlarının / Hastalıkları Ve Ölüm Sebepleri pdf indir Kitabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorum olarak paylaşırsanız mutlu oluruz. Kitap isteklerinizi daima dikkate alıyoruz. Okumak ruhun oksijenidir!


Osmanlı Sultanlarının / Hastalıkları Ve Ölüm Sebepleri pdf indir
Kitabının yazarı kimdir?

Osmanlı Sultanlarının / Hastalıkları Ve Ölüm Sebepleri pdf indir
Kitabını kim yazmıştır?


Osmanlı Sultanlarının / Hastalıkları Ve Ölüm Sebepleri pdf indir
Kitabının yayınevi neresi?


Osmanlı Sultanlarının / Hastalıkları Ve Ölüm Sebepleri pdf indir
Kitabı ne vakit yazıldı?

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar