Reklam1

Militan İyimserlik - Göksel Aymaz, Gökhan Atılgan (Editör), Harp...

reklam2

21. yüzyılın ağır ve çetin sorunlarını, onlarla başa çıkmaya asla uygun olmayan kurumlar, yapılar ve ilişkilerle karşılıyoruz. Düşünme mekanizmalarımız da aynı durumda. Umutsuzluk ne kadar ender olması gerekirse, toplumsal teoride ümit bugün o denli nadirdir. Etkin şekilde kuşkunun kurumsallaşmasını içeren modernlik eleştirileri geleceğin ufkunu bulanıklaştırmıştır. Kimsenin bir kenarda durma lüksünün olmadığı bu şekilde bir dünyada toplumsal bilimciye de bazı görevler düşmektedir. Ne var ki düşünceye gerçek kuvvetini veren değişiklik yapma arzusu toplumsal bilimlerden kaygısızca sökülüp atılmıştır.

Bu kitapta toplumsal bilimler için, Militan İyimserlik adı altında, değişiklik yapma arzusuyla yüklü bir epistemoloji önerilmektedir. Kavram, “iyimserliğin filozofu” Ernst Bloch’a aittir. Bloch bu terimi, kendi düşüncesinin felsefi temeli olan “ümit ilkesi”nin ütopik olanı gerçekleştirebilme stratejisi olarak dile getirir. Militan İyimserlik, bu çalışmada, Hali Hazırda Olmuş Olan (kısaca nesnel gerçeklik) içinde, Hemen hemen Olmamış Olan (kısaca gerçek mümkün) olarak duranın, belirsizin, muğlak olanın bilgisine erişmenin bir yolu olarak konumlandırılmıştır. Data iddiasıyla ortaya çıkmış hiçbir yönlendirmeyi kabul etmeyen geç kapitalizmin kültürel mantığında ütopyaların bugündeki imkânlarını araştırmayı önermektedir.

Militan İyimserlik, insanoğlunun dünyayı fiil halinde bilmesidir. Harekete geçirmeyen hamlesiz ve kötürüm iyimserliğin, gerçek bir kötümserlikten daha fena olduğu inancıyla, insanı dünyada iyi ve güzel olanı yaratmaya teşvik eder. Zira: “Gelecek kısmet olarak gelmez insanoğlunun ayağına.”

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar