Reklam1

Kamu Yönetimi & Düşünceler – Yapılar – Fonksiyonlar – Politikalar kitabını indir, pdf indir, mobil indir

reklam2

Kamu Yönetimi & Düşünceler – Yapılar – Fonksiyonlar – Politikalar
Kamu yönetimi, çağıl devletin ve cemiyet yaşamının en mühim unsurunu meydana getirmekte-dir. Yurttaş olarak, kamu kurumlarının yürüttükleri hizmetlerden her gün yoğun olarak yararlanmak-tayız. Kamu yönetimi, devletin bir yürütme aracı olarak, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası hali-ne geldiğine bakılırsa fikir arka planı, yapısı, işleyişi ve sorunları hakkında daha fazlaca dizgesel araş-tırma ve bilgilere gereksinim olacaktır.

1980’den itibaren kamu yönetimi alanında hem kuram ve hem de uygulama olarak mühim değişik-likler ortaya çıkmıştır. Kitabın her baskısında bu değişimler mümkün olduğu seviyede yansıtılmaya çalışılmıştır. Bilhassa 2000’li yılların başından itibaren devletimizde hızlanan kamu yönetimi reformla-rıyla beraber ortaya çıkan değişimleri, ilgili uzmanların bile takip etmekte zorlandıkları bir gerçektir. Bu bağlamda kitabın yeni baskısında, nerede ise tüm mevzular gözden geçirilmiş, ilaveler yapılmış, bilhassa kamu yönetimi düşüncesine ilişkin gelişmelere daha çok yer verilmiştir.

Kitap, ilk olarak öğrencilerin gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bununla beraber kitabın, araştırmacı, yönetici ve memurların da ilgisini çekmesi mümkündür.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar