Reklam1

İstiklal Harbimizin Esasları kitabını indir

reklam2

İstiklal Harbimizin Esasları
Kazım Karabekir Paşa’nın ‘İstiklal Harbimizin Esasları’ adlı eseri ile ilgili Paşa’nın damadı Prof. Faruk Özerengin şunları konu alıyor…
“1933 senesinde, bir gazetede İstiklal Harbi öncülerini hedef alan ve ulusal savaşım tarihini okuyucuya yanlış özetleyen yayınlar üstüne Paşa hakikatları ortaya koymak için gazeteye bazı belgeler göndermişti.
Bunlardan bir kısmı gösterildi. Ondan sonra bazı nedenlerle bu gösterim durdurularak yalan yanlış, yayınlar neşredilmeye devam edildi.
Bunun üstüne Paşa, İstiklal Harbi’nin Esaslarını mevzu alan bu özet kitabı hazırlayarak matbaaya verdi. Akabinde basımevi polis tarafınca basılarak, basılmış olan 3000 tane kitap formaları toplatıldı ve kireç ocaklarında yakıldı.”
İşte şuan elinizde tuttuğunuz bu yapıt, Paşa’nın yakılan kitabıdır.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar