Reklam1

İktisat Okulları ve Emek Piyasası kitabını indir

reklam2

İktisat Okulları ve Emek Piyasası
İktisatçıların, tutumsal sorunlara yaklaşım biçimlerinde gözlenen ihtilaf ve tutarsızlıkların, benimsedikleri ve ilişkin olduklarını düşündükleri tutumsal fikir okulları mevzusundaki data eksikliği ve kafa karışıklığından kaynak-landığını söylemek abartılı olmasa gerek.
Bu kitabın çıkış noktası, uygar makroekonomik okullar ve emek piyasaları mevzusunda özet ve karşılaştırmalı bir tarama, gözden geçirme çalışmasında duyulan gereksinim ve kitabın yazarlarının bu konudaki izlenim, gözlem ve saptamaları olmuştur.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar