Reklam1

Gulliver'in Gezileri / Jonathan Swift

reklam2

Gulliver'in GezileriGulliver’in Gezileri


Gulliver’in Gezileri’nden…


Bu ülke halkı matematikte almış yürümüş; ve bilginin meşhur bir koruyucusu olan İmparator’un onay ve teşviki ile mekanik sanatlarında yüksek bir düzeye erişmiş. Bu hükümdar, ağır yük ve ağaçların taşınması için tekerlekli aletler yaptırmış; bazıları dokuz kadem uzunluğunda olan en büyük gemilerini, kolayca odun bulunacağı için ormanlarda yaptırır, sonrasında denize götürmek suretiyle üç-dört yüz yarda bu aletler üstünde taşıtırmış. Beş yüz doğramacı ve mühendis derhal en büyük otomobillerini yapmaya koyulmuştu.


Bu, üç parmak yüksekliğinde, yedi kadem uzunluğunda, dört kadem eninde, yirmi iki tekerlekli, ağaçtan bir kerevetti. Ben karaya ayak bastıktan dört saat sonrasında yola çıkan bu otomobil gözüktüğü süre tüm halk bağrışmış, benim de bir ara işittiğim bağrışma meğer bu imiş. Arabayı bana yanlamasına yaklaştırmışlar; fakat aslolan mesele beni kaldırıp otomobile yerleştirmek olmuş. Bunun için birer kadem uzunluğunda seksen tane direk dikilmiş; sicim genişliğinde fazlaca sağlam iplerin uçlarındaki çengelleri, işçilerin boynuma, ellerime, vücuduma dolamış oldukları bağlara takmışlar.


En kuvvetlilerinden dokuz yüz şahıs, direklere makaralarla bağlı bu iplere asılarak üç saatten azca bir zamanda beni kaldırıp otomobile yerleştirmiş ve sonrasında sıkıca bağlamışlar. Ben bu ayrıntıları sonradan öğrendim, şundan dolayı uyku ilacının tesiri ile derin bir uykuda idim. İmparator hazretlerinin, her biri dört buçuk parmak yüksekliğinde en iri atlarından bin beş yüzü, beni, yukarda da söylediğim benzer biçimde, yarım mil ötede olan başkente götürmek suretiyle otomobile koşulmuştu.


Yola koyduktan dört saat sonrasında komik bir vaka beni uyandırdı; arabanın bir yeri bozulmuş, onarım için durdurulmuştu; yerlilerden iki üç genç beni uyurken görmek merakına kapılmışlar, otomobile çıkmışlar, yavaş yavaş yüzüme sokulmuşlar; içlerinden muhafız alayında subay olan biri, kısa kargısının sivri ucunu burnumun sol deliğine iyice sokmuş; burnum da tıpkı saman çöpü ile karıştırılmış benzer biçimde gıcıklanınca şiddetle aksırmıştım. Üzerime çıkanlar hiç kimseye görünmeden sıvışmışlar. Ben bu şekilde aniden uyanışımın sebebini sadece üç hafta sonrasında öğrenebildim. O gün akşama kadar epey yol aldık; gece her bir…


LİNK

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar