Reklam1

Gazze Zamanı kitabını indir

reklam2

Gazze Zamanı
Oldukça uzun bir süre Filistin zamanı Kudüs’ün çevresinde ve sürgün anılarıyla yazıldı, âdeta Gazze kıyıda kalmış bir tiyatro sahnesinden ibaretmiş şeklinde. Oysa 360 km2lik bu kıyı şeridi yine en merkeze alınmalıdır, şundan dolayı bu bölge hem birçok mühim şahsiyet yetiştirdi hem de 1948-1949’dan itibaren eşine azca rastlanır bir sığınmacı yoğunluğunu sinesinde barındırdı. O zamanlar Mısır’ın ilhak etmek istemediği bu etrafı çevrili toprak parçası, kolektif bir ifade odağı, peşinden da fedayinlerin beşiği hâline geldi.
Tam da burada FKÖ ve silahlı fraksiyonlar, 1967 sonrası Nasırcılığın yıkıntıları üstünde geliştiler. Gene burada bu grupların mağlubiyeti 1972’de nihayete erince bölgenin bağımsızlığı İsrail lehine çevrildi ve İslâmcı hareketin atılımı elverişli hâle geldi. Ve gene burada Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik o büyük 1987 ayaklanması patlak verdi ve o rüya gene burada el-Fetih ile Hamas’ın 2007’deki kopuşlarıyla tuzla buz oldu.
Bu pul kadar toprak parçası, yüzyıllar süresince imparatorlukların kavşağı, Levant ile Mısır’ın bağlantı noktası oldu ve bu yüzden bugün “bir açık hava hapishanesine” indirgenmemelidir. Savaşın cilvelerinin bir ürünü olarak bir “yok-mekân” olmaktan fazlaca uzak olan Gazze elbet Filistin milliyetçiliğinin başlıca merkezlerinden biridir.
Elinizdeki bu kitap Gazze’ye ayrılmış ilk tarih araştırmasıdır:  O uzun hikâyesini Antik Mısır medeniyetinden Osmanlı İmparatorluğu’nun sonuna dek getirip son yüzyılın vakalarını eşi olmayan bir titizlikle gözler önüne sermektedir. 
Tarihçi ve Arapça uzmanı Jean-Pierre Filiu, Paris’in önde gelen Politika Bilimi Okulu “Sciences Po”da profesör olmadan ilkin Columbia (New York) ve Georgetown (Washington)’da ders vermiştir. Mühim eseri Apocalypse dans l’Islam (İslâmiyette Ahiret) 2008’de Augustin-Thierry ödülünü almıştır. Öteki eserleri: Les Neuf Vies d’Al-Qaida (el-Kural’nin Dokuz Canı) (2009) ve La Révolution Arabe (Arap Devrimi) (2011). Arap-Müslüman dünyası üstüne yapmış olduğu emekler ortalama on iki dile çevrilmiştir.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar