Reklam1

Fikrimizin Rehberi - Erol Mütercimler E-Kitap İndir

reklam2

Ortaokula gelene kadar Mustafa'ydı...
Matematik kabiliyetiyle Mustafa Kemal oldu...
Emperyalizmi mısra getirdi, Gazi Mustafa Kemal oldu...
Yüzlerce senenin kökleşmiş alışkanlık ve geleneklerini yıktı, Gazi Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk oldu... Türk halkı ona, "Mustafa Kemal Atatürk," dedi.
Türkiye'de doğan ve parlayan yıldız, bizlere izleyeceğimiz yolu gösterdi, "Fikrimizin Rehberi" oldu.

"Onun insan olarak ülküsü, iyilik, güzellik ve doğruluk idi. Politika adamı olarak ülküsü de, ekmek, eğitim ve sulh idi. Bu ülkülerini gerçekleştirmek sorumluluğunu içinde duyduğu için cesaretle, imanla, informasyon ve akılla çalıştı. Yalan ve yanlış üstüne kurulan örgütleri yıktı.

Kendisinden halife olmasını isteyenlere, "Hayır, Cumhuriyet kurulacaktır," dedi. Hasta hayal arkasından sürüklenip büyük fetihlere girişmek isteyenlere Misak-ı Millî'yi gösterdi. Kurtuluş için cami yapılmasında direnenlere, "Halk, cami değil, yapınak ve okul istiyor," yanıtını verdi. Ölmüş geleneklere asılmakta yarar, umanlara da, "Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir," diyerek gerçek kurtuluşun yolunu gösterdi. Devrimde yabancı ülkelerdeki bazı liderlerin kasaplıktan, sıvacılıktan, çetecilikten yetişerek ülkelerinin başına geçip sırtlarına mareşal üniforması geçirdikleri ve savaşı ülküleştirdikleri sırada o, üniformasını attı, gazilik ve mareşallik aşama ve unvanını bir tarafa bıraktı, ülke savunması haricinde savaşı 'bir katliam' olarak mahkum etti. Ve çağdaş insanlığın kalbinde yaşayan yüce bir duyguyu, 'Yurtta sulh, dünyada sulh,' diye duyuru etti." Bu kitapta okuyacağınız öykü yalnızca bir liderin, bir komutanın, bir devlet adamının, bir devrimcinin, özyaşamöyküsü değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurtuluş, müessese ve küreselleşme fırtınasında
savruluşunun da öyküsüdür.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar