Reklam1

Dini Tasavvufi Hatlarıyla Dede Korkut Hikayeleri pdf indir

reklam2


Dini Tasavvufi Hatlarıyla Dede Korkut Hikayeleri
Bizlere ata yadigârı olarak kalan Dede Korkut Hikâyeleri; destandan halk hikâyesine geçiş süreci eseri olması ve İslâmî devrin ilk ürünlerinden sayılması yönüyle ehemmiyet taşımaktadır. İçinde birçok din ve tasavvuf unsurları barındıran bu hikâyeler, ahlâkî bir Türk portresini bizlere sunmuş olduğu şeklinde; bununla beraber saf, organik ve samimi Türk boylarının vakalar karşısındaki tutumlarını da aksettirmesi bakımından ehemmiyet arz eder. Tarihî sahnede birçok esere kaynak olmasının yanında bu hikâyelerin, yüzyıllar sonrasında bile, günümüz Türk insanının duygu ve fikir iklimine hitap etmesi rastlantı değildir. Aradan geçen yüzyılların bazı şeyleri değiştirmediğini, insanlarımızın kimi alışkanlıklarını – bazı yozlaşmalar olmasına karşın- hâlen bünyesinde taşıdığını büyük bir gururla okuyoruz.Pdf kitap indir

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar