Reklam1

Çıkarların Gölgesinde Haçlı Seferleri kitabını indir

reklam2

Çıkarların Gölgesinde Haçlı Seferleri
Avrupa’da dinî bir taassubun altında gizlenen siyasî, toplumsal ve ekonomik gereklilikler sebebiyle başlatılan Haçlı Seferleri, dünya tarihinin en uzun soluklu mücadelelerinden biridir. Müslümanlar, amaçlarını idrak etmek mevzusunda yetersiz kaldıkları bu yeni komşularını, siyasî rakiplerine karşı kullanabilecekleri bir vasıta gözüyle bakarak fazla önemsememişlerdir. Haçlılar da bu durumdan istifade ederek kim bilir umulandan fazlaca daha rahat bir halde ana hedefleri Kudüs’e ulaşmayı ve Ortadoğu’ya yerleşmeyi başarmışlardır.
Başlangıçtaki coşku, karmaşa ve ön yargılar aşıldıktan derhal sonrasında tarafların, siyasî gereksinimlerinin aslına bakarsak birbirlerinden pek de değişik olmadığı gerçeğini algı etmeleri güç ve iktidar adına meydana getirilen siyasî ittifakları da bununla beraber getirmiştir.
Müslümanlar tarafında Nureddin Mahmud b. Zengi, Selahaddin Eyyûbî ve Memlûklar, Haçlılar safında ise IX. Louis ve bazı istisnalar haricinde 200 senelik bu mücadeleye yön veren, seferlerin  kaderini etkileyen temel olgu, siyasî ve ekonomik gereksinimlerin çevresinde şekillenen karşılıklı çıkar ilişkileri olmuştur. Bu türden ilişkiler ise tarihin her döneminde Ortadoğu bölgesinin kaderini şekillendirmiştir. Nitekim Haçlı Seferleri esnasında yaşananlarla günümüzde Ortadoğu’da yaşananlar içinde herhangi  bir farklılığın olmadığı bu çalışmada görülecektir.   

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar