Reklam1

Bolulu Mustafa Safi Halveti Menakıbnamesi pdf indir

reklam2


Bolulu Mustafa Safi Halveti Menakıbnamesi
Mustafa Sâfî Halvetî, 19. asırda Bolu’da yaşayan, döneminde susuz dillere aşk ve irfân pınarı olmuş Hak dostlarından biridir. Bu büyük gönül, 1784’te Diyarbakır’da dünyaya gelmiş ve İstanbul’daki eğitim hayatından sonrasında Çerkeşî Mustafa Efendi ve akabinde Geredeli Azîz Hazretleri’ne bey‘atla sülûk çıkarmıştır. Hilâfetle göndermiş olduğu Bolu’da 29 Aralık 1846 senesinde bu âlemden göçen Mustafa Sâfî Efendi’nin türbesi Aktaş Câmii ve Tekkesi bitişiğindedir.
Elinizdeki yaratı, Azîz Hazretleri’nin dervîşlerinden İbrahim Hilmî Bey tarafınca kaleme alınmıştır. Tek nüshası Millet Kütüphanesi’nde bulunan yaratı, uzun seneler ilkin çevirisini yaptığımız halde tamamlayamadığımız için neşredilememişti. Bu sefer eserin sadeleştirilmiş metnini okuyucularımızla paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu menakıp, özelde Bolu araştırmalarına genel anlamda Türk irfân hayatına yepyeni katkılar elde edecektir.Pdf kitap indir

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar