Reklam1

Bir Ekonomizm Eleştirisi & Türkiye’de Kalkınma Fikri kitabını indir

reklam2

Bir Ekonomizm Eleştirisi & Türkiye’de Kalkınma Fikri
Kalkınmaya inanmak; mühim seviyede nicel olana, rakama, ölçülebilene, rakamın yarattığı tartışılması bile abest gerçekliğe ve bu gerçekliği ölçen-biçen yüce ekonomi bilimine inanmaktır. Şundan dolayı kalkınmanın son olarak tahlilde sonsuz, sınırsız, nicel bir yayılma, artma hâlini işaret etmiş olduğu pekâlâ düşünülebilir. Bu bağlamda, kalkınma inancını sorgulamak, insanlığın önüne devamlı “fazlaca” ve “daha fazlaca”tan başka bir hedef koyamamış olan, anlam ifade etmeyen sadece bir o denli da yıkıcı bir cemiyet projesini sorgulamaktır. Dolayısıyla gerçekte kalkınma teriminin kaçamak bir halde sordurulmuş olduğu (yada soruyor şeklinde yapmış olduğu) ve her defasında ısrarla yanıtının aranması ihtiyaç duyulan sual, insanlığın önüne serdiği ufka ilişkindir. Bu sorgulamayı yapabilmek, ekonomizmin tahakkümünden kurtulabilmenin ve insana, doğaya ve topluma ilişkin fikrî filizlenmelerin boyunu uzatabilmenin ön koşuludur. Bir alan araştırma-
sından beslenen elinizdeki emek verme, bu sorgulamayı Türkiye’deki kalkınma algılamaları üstünden gerçekleştirme
çabasındadır. Ekonomizmin “daha daha” tahakkümüne, nicel fetişizminin zihinleri ve pratikleri tutsak alışına ilişkin bir Türkiye sorgulamasıdır.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar