Reklam1

"Hristiyan Batı" Efsanesi Dr. P. Pikkert

reklam2"Hristiyan Batı" Efsanesi kapağıYazar(lar)
Kategori(ler)
Yayınevi


Kırık bağlantı ya da bozuk dosya mı var?

Izahat


Günümüzde Hristiyanlık başladığı noktaya geri dönmüştür. Ciddi bir sosyo-politik güç haline ulaştıktan sonra şimdi başlangıçtaki durumuna geri dönüş yapmış olan Hristiyanlık inancı, dünyada­ki kültürel ve politik gruplar tarafınca gereksiz ya da rahatsız edici olarak görülmektedir.
Bu kitap Hristiyanlığın, bir zamanlar Batı Dünyası’nın ege­men, kültürel, politik ve toplumsal gücüyken, iyi mi olup da kültürel açıdan dışlanan ve toplumsal olarak küçümsenen bir azınlık haline geldiğini inceler. Kitabın büyük bir kısmı Hristiyanlığı kültür, bilim ve siyaset alanlarından ayırma eğiliminde olan hatta bunu gerçekleştiren güçleri incelerken, yanı sıra, kendisine karşı olan bu gelişmelere karşın, 20 yüzyılın son yarısından baş­layarak 21. yüzyılın başına kadar Kilise’nin gelişme sürecini anlatır. Ek olarak, Hristiyanlığın–seçkin sınıfın dışladığı fakat, kendi mensupları için oldukça anlamlı olan–başlangı­cındaki haline indirgenilmesinin saklı kalmış bir bolluk olup ola­mayacağını sorgular.
Bu kitapta, konumuzla ilgili direkt ilişkili olan dört alan­da, şu demek oluyor ki; felsefe, bilim, teoloji ve endüstri toplumuna geçişin so­nucunda meydana gelen sosyo-politik etkideki gelişme ve deği­şimleri yakından inceleyeceğiz. ‘Devrim’ sözcüğünün içinde barındırdığı anlamlardan birinin de ‘köklü değişiklik’ bulunduğunu göz önünde bulundurarak, felsefi, bilimsel, teolojik ve sosyo-politik devrimlerden bahsedeceğiz. Evet, bunlar uzun sürede gerçekleşen devrimler olsa bile beş yada altı yüzyıllık bir süreç içinde her biri, toplumdaki kökten değişimleri etkilemiştir.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar