Reklam1

Amik Ovası Ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi kitabını indir

reklam2

Amik Ovası Ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi
 
“Amik Ovası ve Yakın Çevresi’nin Jeomorfolojisi” isminde bu emek harcama Antakya-Kahramanmaraş Grabeni’nin Cenup kesiminin büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Bir tek ovanın jeomorfolojisini ele almak fazlaca yeknesak kalacağı için ve ovayı şekillendiren etken tektoniğin ovanın çevresinden bağımsız olmaması benzer biçimde nedenlerle yakın çevre çalışmaya dahil edilmiştir. Bölgede oldukça yoğun yerbilim çalışmasının yanında detaylı jeomorfoloji çalışmasına fazlaca büyük gerekseme vardı.
Çalışmada Jeomorfolojik şekillerin ortaya çıkmasında direkt yada dolaylı tesiri bulunan genel fiziki coğrafya mevzularına da değinilmiştir. 1975 senesinde tamam kurutulan Amik Gölü’nün geçmişi, kurutulması ve kurutulma sonrası ortaya çıkan çevresel etkilerde çalışmada ele alınmıştır. Çalışmada uygulamalı jeomorfoloji mevzuları ve depremsellik üstünde de detaylı olarak durulmuştur.
İşlenen konuların oldukça yoğun görsellerle desteklendiği bu çalışmanın; coğrafyacılara ve değişik disiplinden (yerbilim, arkeoloji, ekoloji, vb.) araştırıcılara oldukça yararlı olacağı, doyurucu bilgilere ulaştıracağı kanaatindeyim.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar