Reklam1

101 Iktisat Hikayesi Şafak Altun

reklam2101 Ekonomi Hikayesi kapağıYazar(lar)
Kategori(ler)
Yayınevi


Kırık bağlantı ya da bozuk dosya mı var?

Izahat


Özgür Tecim Anlaşması ve Tanzimat Fermanı'yla kapılarını Batı'ya açan Osmanlı ekonomisi, ilk kez paracı bir zihniyet dünyasıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu o şekilde yeni bir dünyaydı ki, bünyesinde bulundurmadığı yeni kurumlara yer vermek zorundaydı. İlk Batı usûlü mağazalar, dışarıdan alınan ilk borçla meydana getirilen saraylar, ilk şirket, ilk demiryolu ve ilk telgraf hattı… İşte hep bu devrin sonuçlarıydı; ilk mali batkı ve peşinden kurulan Düyûn-u Umûmiye de.
Cumhuriyet'in kalkınma hamlesi ve ekonomide yaratılan devletçi uygulamalar; IMF ile ilk tanışma, yabancı sermayenin teşviki, her mahalleden bir milyoner yaratma sevdası; planlı seneler ve 1980'lerde ekonomin dışa açılım süreci; Türkiye'nin ekol yaratan girişimci işadamları ve onların örnek yatırımları…
İşte karşınızda, Türkiye ekonomisinin mühim satır başlarıyla son iki yüzyılı; popüler tarihimizden derlenmiş malum ve bilinmeyen 101 iktisat hikayesi.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar