Reklam1

100. Senesinde Jön Türk Devrimi Sulh Meşhur Sarp Balcı Sina Akşin

reklam2100. Yılında Jön Türk Devrimi kapağıYazar(lar)
Kategori(ler)
Yayınevi


Kırık bağlantı ya da bozuk dosya mı var?

Izahat


II. Meşrutiyet'in ilanının 100. yılı dolayısıyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde düzenlenen internasyonal sempozyumda sunulan bildirilerden oluşan bu kitap, 'Özgürlük'in ilanının ertesinde Osmanlı Devleti'nin geniş bir fotoğrafını sunuyor. Taşra vilayetleri de dahil olmak suretiyle tüm ülkedeki coşku; eşitlik, kardeşlik ve değişik unsurları bir potada kaynaştırma ideallerinin doğurduğu büyük ümit; Meşrutiyet'le beraber canlanan basın ve gösterim yaşamı; bir siyasal ve toplumsal mücadeleye girişen hanımlarımız, adeta bir yapbozun parçaları şeklinde bir araya gelmiş olarak devrin Osmanlı toplumunu gözümüzün önünde canlandırıyor. 
Her dinden Osmanlı vatandaşını kapsayan laik ve çağdaş yüksek okullardan yetişen gençlerin kurmuş oldukları İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin başlatmış olduğu 1908 süreci 'çağdaşlaşma' ve 'Batılılaşma' hedeflerinde ne kadar yol kat edebilmiştir? Çeşitli dinlere mensup, değişik kökenlerden gelen Osmanlı uyruklarını bir 'Osmanlılık' bilincinde birleştirme amacına niçin ulaşılamamış, 1908 süreci iyi mi olmuş da giderek baskıcı ve dışlayıcı bir rejime evrilmiştir? 
Sempozyumda sunulan bildiriler saltanatı fiilen yıkan, Osmanlı toplumunu parlamenter demokrasi, seçim ve askeri darbe olgularıyla da tanıştıran II. Meşrutiyet'e değişik açılardan yaklaşırken, tarihimizin bu dönüm noktasıyla ilgili süregelen tartışmalara, günümüz Türkiye'sini daha iyi kavramamıza da katkı sağlayacak yeni boyutlar katıyor.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar