Reklam1

27 Mayıs Bakanlar Kurulu Tutanakları Cemil Koçak

reklam227 Mayıs Bakanlar Kurulu Tutanakları kapağıYazar(lar)
Kategori(ler)
Yayınevi


Kırık bağlantı ya da bozuk dosya mı var?

Izahat


"Yakın dönem siyasal tarihimize ilişkin yayımlanabilen pek azca sayıdaki belge tomarına bir yenisi ekleniyor: 27 Mayıs Bakanlar Kurulu Tutanakları...
27 Mayıs 1960'ın 50. yıldönümünde bu belgeler geçmişimize ilişkin tartışmalarımızda mühim rol oynayacaktır. Tutanakların önemi ve kıymeti hakkında herhangi bir yorumda bulunmak bile gereksiz.
27 Mayıs Bakanlar Kurulu Tutanakları, bir devrin zihniyetini açığa çıkarmak bakımından mühim belge niteliğindedir. [...]
27 Mayıs Bakanlar Kurulu normal olarak devrin yegâne yürütme gücü değildi. Hatta esas yürütme gücü de sayılamazdı. Aksine, MBK'nın yanında, olsa olsa sadece ikinci derecede yürütme gücüne sahipti. Bu gücü bağımsız kullanma imkânına da haiz değildi. Bakanlar Kurulu inisiyatif alabilecek yürütme gücü olmaktan oldukça uzaktı. Bu bakımdan Bakanlar Kurulu'nu değerlendirirken, onu bağımsız yürütme gücü olarak düşünmek haksızlık olacaktır. Öteki taraftan, Bakanlar Kurulu üyelerinin askeri bir hükümete katılırken bunun ihtimaller içinde neticelerini öngörememiş olmaları, ek olarak üstünde durmayı gerektirir. Kim bilir bazı üyeler, 27 Mayıs darbesiyle askerlerin görevlerini yerine getirdiklerini düşünmüşlerdi. Artık vazife, askerlerden oldukça yeni hükümete düşecekti. Bu düşüncenin ne denli yanıltıcı bulunduğunu deneyim ederek öğrenmiş olmalılar. Birinci Cemal Gürsel Hükümeti'nde kısa sürede meydana gelen mühim ve trajik değişim, kanımca bu gerçekçi olmayan fikir ile yakından ilgili olmalıdır. Bununla birlikte, Bakanlar Kurulu'nun bazen bu gerçekçi olmayan düşünceyi seslendirmeye devam ettiğini de biliyoruz."
Steno ile tutulup daktilo edilen, 2 Haziran 1960-16 Kasım 1961 tarihleri arasındaki 123 Bakanlar Kurulu raporundan ulaşılabilen 111'ini kısaltmadan ve hiçbir sansüre uğratmadan yayımlayarak, yakın dönem siyasal tarihimize büyük bir katkı yaptığımıza inanıyoruz.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar