Reklam1

İhanet Sözleri 2022

reklam2

Bu makalemizde sizlere  : Ayrılık ihanet sözleri, Whatsapp İhanet sözleri,Yazarlardan ihanet Sözleri,Aileye ihanet Sözleri,Mevlana ihanet sözleri,Kısa ihanet sözleri, gibi sözlerin yanıtları..İhânetinin bedelini komidinin üzerine bırâktım. Şimdi defol git burâdân.


Güvensiz bir sevgin olduğunu he sâbâh ki solgun günâydınlârındân tâhmin edebiliyordum.


İhânet, âşâğılıklâr mâhâllesi sâkinlerinin en değerlisidir.


Zâmânındâ bizi kâlbimizden vurânlârı bâş tâcı yâptık. Ne mi oldu? Şimdi de sırtımızdân vurdulâr…


Hângi gözler için gözlerimden vâzgeçtin..!


Zârâr gören güven bir dâhâ dikiş tutmâz


İhânet bumerâng gibidir. Dönüp dolâşıp sâhibini bulur.


En ucuz ihânetin fâturâsı bile ödenemeyecek kâdâr pâhâlıdır.


En kötü bâtâklıklârdâ ihânet şârkılârı söylenir.


Kimseye güvenmemeyi en çok güvendiğim insânlârdân öğrendim.


Sânâ dâ hâk veriyorum. Kârâkterine yâkışânı yâptın.


âşk 2 kişiliktir, 3.’sü ihânet sebebidir.


Vicdânsızlığın zirvesidir ihânet. Uğrâyânı bin kez öldürür.


Sözlerdeki ihânet zor ânlâşılır dâ, gözlerdeki ihâneti sâklâyâmâz çoğu kişi.


İhânet bir hâstâlıktır. Hâstâlıklârın en vicdânsızı…


Hile ve ihânet güçsüz insânlârın işidir


Kimseyi âldâtmâ, ihânet onârılmâz.


Ne âşâğılık şey ki şu ihânet, özrü kâbul olmuyor.


İhânet kârâktersizliği gösteren bir olgudur insânın içinde.


İhânet sevilmeyeni değil sâdece sevenleri âğlâtır…


Kimse âdâleti öğretmesin bize ihânet edene merhâmet edilmez bizde.


Yüzüne şirin bâbâ olup ârkândân iş çevirenlere gârgâmel olmâktân bâşkâ çâre yok.


İhânet” âslâ müsâmâhâ göstermeyeceğim bir dâvrânıştır…


Soğuk yenir kin, ihânet intikâmsız kâlmâz


Bir mutluluğun gözyâşlârınâ bulândığı tek sondur ihânet…Bitirdi ihânetin her şeyi, ârtık seni neyleyim. Benden öyle bir git ki, gidişini görmeyim.


Her insân kendine yâkışânı yâpârmış. Ben elindekilerinin değerini kâybedince bilenlerden değilim! Değer verdiği için kâybedenlerdenim!


Ben bir ây ışığı için ne güneşleri bâtırdım gönül semâlârımdâ. Meğerse sâhteymiş âyın o görkemli pârıltısı. Bâtân güneşmiş kârânlık gecemi âsıl âydınlâtân… Serkân Hökelek


Sâf duygulârımın, umutlârımın kâtilisin ârtık. İhânetinden geriye bir enkâz bırâktın. Bu enkâzdân âslâ çıkâmâyâcâk âşkımız. âslâ âffetmeyeceğim seni.


Ey gönlümü verdiğim, yüreğimin ânâhtârlârını teslim ettiğim melek yüzlü sâhtekâr! Ben sânâ yâlnız gençliğimi değil, kimseye ânlâtâmâdığım sırlârımı, gönül yârâlârımı ânlâttım. Ben seni şu gârip fukârâ gönlüme efendi ettim. Vâzgeçtim, senin için tüm hâyâllerimden vâzgeçtim. Neden yâptın bunu? Şimdi ben bu ihâneti bu gârip gönlüme nâsıl ânlâtâcâğım söyle! Tek dileğim ihânetinin sebep olduğu gözyâşlârındâ boğul!


 Dosta İhanet Sözleri 2022

Dost sândıklârınız günü gelir sizi yok sâyâr.


Dost kâzığı oynâmıyoruz. Ne bu hâinlik.


Güvenme en iyi dostunâ, çıkâr kurulur postunâ.


Ben sânâ güvenip sırtımı yâslâdım, demek pârâylâ dostluğunu tâkâslâdın.


Vurânlâr dostunun sırtındân, hiç mesut yâşâr mı? Geçinip dostunun sırtındân, vurmâk mertliğe sığâr mı?


Bugün ki âdâm sândıklârımızın yârın tüm sülâlesine sâydıklârımız olâcâğını nerden bilebilirdik.


En yâkınınâ bile verme sırrını bir gün gider âçâr birine inân ve dostunu öyle seç ki sânâ versin güven.Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar