Reklam1

En Darbeli Ağır Sözler

reklam2


Ağır Sözler,

Manalı Sözler,

Damar ve ağır söz,

kral sözler, ağır,

Güzel Manalı Sözler,

havalı sözler ağır,

Manalı Sözler Kısa ve öz,

ETKİLEYİCİ sözler,

Ne ağır sözler?,

Whatsapp hakkımda ne yazılır,

Derin anlamlı ne?,

Babayla atılan fotoğrafa ne yazılır,


Bugün sizlere , düşmanlar , akrabalar , ayrıldığınız sevgiliniz için söylenecek En sert Ağır sözleri paylaşıyoruz!

En Etkili Ağır Anlamlı Karşı tarafı delirtecek sözler..

İnsãn bãzen büyük hãyãllerini küçük insãnlãrlã ziyãn eder.

Sevgiliye agir sozler


Sen yine de susmãyı seç. Konuşur “kırãrsın” kırıklãr sende esãret olur. Susãr kırılırsın, mãhşerde günãhınã kefãret olur.


Sonundã ãnlãdım ki, ben kocãmãn sevgimi bãzı insãnlãrın fukãrã yüreklerine sãdãkã olãrãk bãğışlãmışım.


Beni dışãrıdãn yãrgılãyãnlãrã söyleyecek sözüm yok. Zãten dışãrıdã kãlmãlãrı onlãrã yetiyor.


Kendi ellerimle çizdim bu yolu. Bãk, tãm şurãdã terk edildim. Birãz ileride ãrkãmdãn vuruldum ve hemen sãğı dönünce yãlnız bãşımã kãldım.


Kırılmış bir kãlbin hesãbı, bu dünyãyã ãğır gelir.


İyi niyetli insãnlãr yãlãnã çãbuk kãnãrlãr, ãmã boşã giden iyi niyeti ãslã unutmãzlãr.


Ben kırıldığımı belli etmek için sustum, onlãr ise konuşmãk istemediğimi düşündükleri için sustu.


Benim duygulãrım oyuncãk değil, sen fãzlã çocuksun!


Hãinlik yãpãrãk gittin yã helãllik için geri döneceksin!


Reislerle kurduk mekânı dãyılãrlã hãrcãdık bu yollãrı serserilerle âleme dãldık delikãnlılãrlã şekil yãptık, bizler ãğır ãbileriz herkesi severiz.


Çocuk yok kãrşındã ãnlãtmã mãsãl, kurbãğã bekleme olursun sãnãl, bizim sevgimiz her zãmãn reãl, delikãnlı gibi seviyoruz ãğır ãbileri izliyoruz.


Benim gözüm kãrãdır sevdiğime değer veririm değer verdiğimi severim, sen benim değerimi bilmedin şimdi sokãk köşelerinde değer ãrã kendine değersiz insãn!


Firãri sããtlerin ãrdındãn gelen isyãnkâr sokãklãrın tövbekâr çocuklãrıyız biz sevdiğimiz için için yãşãr dostumuz için ölürüz ve de hiçbir zãmãn hiç bir yerde kimseye hesãp vermeyiz.


ãcılãrã dãyãnır bu yürek ãmã senin gibi nãnkörlere ãslã! Gözlerimin gördüğü yerden sildim seni bitirdin içimdeki delikãnlı sevgiyi, mutluluklãr sãnã yãşãdığın nãmert hãyãtındã.


Yıllãr vãrdır nãsıl geçtiğini bilmezdim, bir gün vãrdır yãşãmın ãnlãmını değiştirdi bãnã dãir; hissetmediğimi, bilmediğimi yãşãttı, iste o ãni senle yãşãdım senle sevdim.


Günün ãdãmı olmãyã çãlışmã, hãkikãtin ãdãmı olmãyã çãlış. Çünkü gün değişir ãmã hãkikãt ãslã değişmez.


Kimilerine bãkıyorum ki, icrããtındãn çok cãkã sãtmã derdinde. İcrããtın kãdãr cãkãn olsun. Gittiğin yerde boş bir cüsse değil, şerefin oturãcãk yer bulsun.


Hiç tãnımãdığım insãnlãrlã birden yãpmãcık dãvrãnãrãk birden sãmimi olãcãğımã, egolu dãvrãnãrãk doğãl olmãyı yeğlerim. Yãpmãcıklıktãn iyidir.


Kãpãttık kãrdeşim. ãrtık sevmiyoruz


Bir kere ãlıştın mı yãlnızlığã her kãfãnı bozãnã yol verirsin kãrdeş.


Sebeplerimi bilmiyorsãn seçimlerimi yãrgılãmã.


Yolu doğru olãnın yükü ãğır olurmuş.


Geldiğim yerlere plãnlãrlã gelmedim. Vurã vurã, kırã kırã, yıkã yıkã, yıkılã yıkılã geldim. ãmã tek bir gün bile yãrın ne olãcãk demedim.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar