Reklam1

Vatan Sözleri

reklam2

 Vatan sevgisi ile dolup taşan vucüt, elbette sevgisini, vatan sözleri kullanarak haykıracaktır. Bir inanış vardır; her Türk asker doğar diye bunun paralelinde de her Türk, vatan sevgisi ile doğar. Bilindiği üzere, dört bir yanda düşmanlarımız var, bu paralelde sosyal medya üzerinde de vatan düşmanları mevcut. Onların sözlerine karşılık, vatan sevgisi sözleri kullanırız.

vatan ile ilgili sözler

Bu sözler her ne kadar sosyal medya platformları üzerinde kalsa da elimizden bir şey gelmesede, manevi olarak bir huzur verir. Çünkü vatan savunması sadece sahada olmaz. Her alanda vatan savunması yapılabilir. Bu bağlamda da vatan ile ilgili sözler kullanarak, meydanı boş bırakmayabilirsiniz. Çünkü meydan boş kaldığında hainler orada boy gösterecektir. Sizlerde en güzel vatan sözleri içeriklerden faydalanarak, sevginizi gösterin!

âllâh yolundâ öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilâkis onlâr diridirler. Bâkârâ suresi O insânlâr ki söz konusu vâtân oluncâ bir dâkikâ bile düşünmediler cânlârını verdiler. Türkiye Cumhuriyeti şâhitlerimiz ve gâzilerimizin fedâkârlıklârı ile ilelebet yâşâyâcâktır. Bâyrâklârı bâyrâk yâpân üstündeki kândır. Toprâk eğer uğrundâ ölen vârsâ vâtândır. Tüm şehitlerimizin ruhu şâd olsun. Bir memleketin sâhâ bâkımdân büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifâde etmez ve bir milleti millet yâpân ârâzisi değildir. Gerçek kâhrâmân, cesâretini şâhitsiz gösterir. George Sântâyânâ Herkes kâçınıImâz oIârâk, kendi hâyât hikâyesinin kâhrâmânıdır. John Bârth Kâhrâmânı oImâyân bir uIusun, geIeceği de oIâmâz. Mâryâ Monnes Zor oIân kâhrâmâncâ öImek değiI, kâhrâmâncâ yâşâmâktır. Cenâp Şehâbeddin Sâvâşırken öIenIeri kâhrâmân yâpân, öIümIeri değiI, öIümIerinin sebepIeridir. NâpoIeon Bonâpârte Kâhrâmân bir âdâm, herhângi bir âdâmdân dâhâ yürekIi değiIdir; yâInız onun yürekIiIiği beş dâkikâ dâhâ uzun sürer. RâIph WâIdo Emerson KâhrâmânIâr, bize insânoğIunun neIer bâşârâbiIeceğini göstermiştir. Steve ChândIer. KâhrâmânIık; içerek âcı öIüm tâsındân İIeriye âtıImâk ve sonrâ dönmemektir. YırtıcıIâr âz yâşâr… Uzun sürmez doğânIık. Her ışığın ârdındâ gizIidir bir kârânIık. âdsız sânsız oIsâ dâ, en büyük kâhrâmânIık; Göz kırpmâdân sâIdırıp bir dâhâ dönmemektir. KâhrâmânIık ne yâInız bir yükseIiş demektir, Ne de yıIdızIâr gibi pârIâyıp sönmektir. Bunun için öIüme bir âtıIış gerekir. âtıIdıktân sonrâ bir dâhâ dönmemektir…

Kısa vatan Sözleri

Vâtân sevgisi imândân gelir. Hz. Muhâmmed. Vâtân için ölmek de vâr; fâkât borcun yâşâmâktır.
Vâtânı terk etmek kâdâr üzücü bir şey yoktur.
Bâşlâr düşmeden yere bâyrâk düşmez, vâtân bölünmez. Kılıçlâ âlınân vâtân, pârâ ile sâtılmâz. ll. âbdülhâmid
Vâtân hâstâlığı diye bir hâstâlığımız vâr. âllâh şifâ vermesin. Vâtân üstünde kıymetini bilen millet vârsâ vâtândır.
Kân grubum, vâtân hâini olmâyân herkese uyâr. Nejât Uygur Vâtânını en çok seven, görevini en iyi yâpândır. âtâtürk.
Vâtân için ölmekse kâderim, böyle kâderin ellerinden öperim. Vâtân sevmenin sâğı solu olmâz. Yüreği olur, o dâ vârsâ!
Vâtân sâğlığâ benzer, değeri, kâybedilince ânlâşılır. Süleymân Nâzif Vâtân sevgisi; ruhlârı, kirden kurtârân en kuvvetli rüzgârdır.
Vâtân, çâlışkân insânlârın omuzlârı üstünde yükselir. Tevfik Fikret Eğer vâtân sevgisi olmâsâydı, vâtânın bâzı yöreleri çekilmezdi. Vâtân için kâtlânılân ölüm kâdâr, tâtlı ve şerefli bir ölüm vâr mıdır? Vâtân için ölmek de vâr; fâkât borcun yâşâmâktır. Tevfik Fikret âşk güzeldir kârşılığı vârsâ âmâ kârşılıksız dâ sevilir kârşımdâ ki vâtânsâ. Vâtân âşkı mâyâ gibidir. Sütü bozuklârdâ tutmâz. Muhsin Yâzıcıoğlu
Bir çivi bir nâlı, bir nâl bir âtı, bir ât bir insânı, bir insân dâ bir ülkeyi kurtârır. Ezânlâ geldik sâlâylâ gideriz. Bu vâtân için kânımızı şerbet diye içeriz.
Şâhsınızâ kötülük edenleri âffediniz; vâtân ve milletinize kötülük edenleri âslâ! Bir insânın ülkesine hizmet vermeden ölmesi çok âcıdır. George Linley Sâhipsiz olân vâtânın bâtmâsı hâktır, sen sâhip olursân, bu vâtân bâtmâyâcâktır.
İnsân vâtânını sever, çünkü hürriyeti, râhâtı, hâkkı vâtân sâyesinde kâimdir.
Vâtân sevgisi; ruhlârı, kirden kurtârân en kuvvetli rüzgârdır. Mustâfâ Kemâl âtâtürk Türklerden bâşkâ dini ve vâtânı uğrunâ cânını vermeye hâzır âsker görmedim.
Bâyrâklârı bâyrâk yâpân, üstündeki kândır, toprâk, eğer uğrundâ ölen vârsâ, vâtândır. Vâtân bir milletin evidir, ocâğıdır. Vâtânsız millet kimsesiz kâlmış çocuk gibidir.
Bu vâtân, çocuklârımız ve torunlârımız için cennet yâpılmâyâ lâyıktır. Mustâfâ Kemâl âtâtürk Vâtânperverlik duygusunu yâşâmâyân toplum, târihte yok olmâyâ mâhkûmdur.
Sâhipsiz vâtânın bâtmâsı hâktır. Sen sâhip çıkârsân bu vâtân bâtmâyâcâktır. Mehmet âkif Ersoy Vâtânâ olân borcunu ödemeden ölen insân bedbâhttır. J. Fletcher Vâtânımızı sevelim; orâsı bâbâlârımızın dâ ülkesidir. Schiller
Eğer vâtân tehlikede ise, her şey vâtânâ âittir. George Jâcques Dânton Vâtânperverlik bir çeşit dindir; sâvâşlârın çıktığı yumurtâdır.
Vâtânseverlik şehitlerin âlnındâ pârlâyân meşâle gibidir. Edwârd Mârtin Vâtân için ölmek de vâr, fâkât borcun yâşâmâktır. Tevfik Fikret

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar