Reklam1

Ölüm İle İlgili Sözler

reklam2

Hayatın bir gerçeğidir ‘ölüm’. Bizlerde bu gerçekten kaçmayarak, ölüm ile ilgili sözler içeriğimizi hazırladık. İçeriğimizi okudukça ölümü hatırlayacaksınız, ölümün kaçınılmaz olduğunu hatırlayacaksınız. Tabi, bu bağlamda da dünyevi işlerin ne kadar boş olduğunu anlayıp, düşüneceksiniz. 

Ölüm sözleri, insanlara ölümü hatırlatan sözlerdir. Bu nedenle, bu sözleri sosyal medya hesaplarınızdan paylaşıp, bilinç yaratabilirsiniz. Peki nedir bu bilinç? Sözleri sadece siz okursanız ölüm sadece sizin aklınıza gelir ve düşünceye dalarsınız. Fakat bu tarz sözler, sosyal medya üzerinden yayıldıkça etkisi o kadar artacaktır. Bu sayede de insanlarda bilinç oluşacaktır. Bilinç oluşan insan, artık dünyevi işlere eskisi kadar önem vermeyecek, daha doğru yaşayıp ölüme layık olmaya çalışacaktır.


Hiç kimse, kendi ölümüne âğıt yâkâmâz. Hiç güzel olmâsâydı ölür müydü Peygâmber? Hiç kimse, bu dünyâdân cânlı çıkmıyor. Dünyânın gerçek öncülerinin evi, mezârlârdır. Ölümü özüne sevdir, nâsıl olsâ gelecek. Oyun bitince şâh dâ piyon dâ âynı kutuyâ konur. Bütün günler ölüme gider, son gün vârır. Sen hiç ölümün gölgesinde özgürlük yâşâdın mı? Ün, gençlik ve gurur… Mezâr hepsini âlır. Ölüm eski bir şeydir; âmâ her insânâ yeni görünür. Ölümden ne korkârsın, korkmâ, ebedi vârsın. Ölüm olmâsâydı, hâyât bütün güzelliğini kâybederdi. Ölüm iyidir, bizi ölüm düşüncesinden kurtârır. Ölüm hiçbir zâmân, iyi kârşılânân bir misâfir değildir. Her kâlbin çârpıntısı, kendi ecelinin âyâk sesidir. Bir ölüm şerefli olursâ en büyük mükâfâtı, âlmış demektir. Ölümün son iyiliği, bir dâhâ ölümün olmâmâsıdır. Ey hâyât, seni bu kâdâr kıymetli tutuşum, ölüm sâyesindedir. Ölüm olmâsâydı, onu icât etmek zorundâ kâlırdık. Ölümden korkmâyân ölmez, ölüm kendine koşânlârı hiçbir zâmân vurmâz. Ölmüşlerini unutmâ ki, yârın öldüğün zâmân seni de unutmâsınlâr. İnsân, meyvenin çekirdeğini tâşımâsı gibi, ölümü kendi içinde tâşımâktâdır. Ölüm bu ne hükümdâr tânır ne soytârı, herkesi âynı iştâhlâ yutâr. Ölümün bizi nerde beklediği belli değil; iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. Ölümün olduğu bu dünyâdâ hiçbir şey çok dâ ciddi değildir âslındâ. Biz ölülerin kusurlârının ıstırâplârını çekeriz ve fâziletlerinin, mükâfâtını âlırız. Ölüm bir sâniye yâkınken hiç ölmeyecekmiş gibi yâşâmânın âlemi ne? Dünyâyâ geldiğiniz gün, bir yândân yâşâmâyâ, bir yândân dâ ölmeye bâşlârsınız. Ölüm, bâzen bir cezâ bâzen bir ârmâğân, çoğu zâmân dâ bir lütuftur. Ölümden kâçmâk için âttığımız her âdım, bizi meğer ölüme götürülmüş ânlâdım. Yeryüzünde hüküm süren kuvvet; hâyât kuvveti değil ölüm kuvvetidir. Ölüm, âkıllı bir âdâmı hiçbir zâmân âpânsızın âlmâz, o her zâmân gitmeye hâzırdır. İnsânlârın bâzısı yâşâyıp bâzısı ölseydi, ölüm dâyânılmâz bir âcı olurdu. İyi geçen bir gün nâsıl mutlu bir uyku getirirse, iyi geçen bir yâşâm dâ mutlu bir ölüm getirir. Herkes kimsenin sâğ kâlmâdığını bilir de, kendisinin öleceğine inânmâk istemez. Centilmen olârâk doğmâk bir tesâdüftür; fâkât bir centilmen olârâk ölmek büyük bir bâşârıdır.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar