Reklam1

Neşet Ertaş İle İlgili Sözler

reklam2

 Neşet Ertaş, bozkırın tezenesi, usta türkücü yıllar önce aramızdan ayrıldı. Aramızdan ayrıldıktan sonra bize de Neşet Ertaş ile ilgili sözler paylaşımı yapmak düştü. Gerek insanlığı ile gerek davranışları ve tutumu ile insanların gönlünde taht kuran Neşet Ertaş sözleri için Neşet Ertaş’ın eserlerinden yararlanıyoruz. Bu eserlerden derlediğimiz bazı sözler; Zahidem sözleri, Neşet Ertaş türkü sözleri ve Neşet Ertaş gönül dağı sözleridir.


Tabiki bu eserler haricide sözler olacaktır fakat çıkış noktamız bu genel olarak bu eserlerdir. Çünkü, bu eserler verdiği duygularla insanların duygularına tercüme olmuş durumda. İnsanlar, kendilerini öylesine türkülerde buluyor ki, Neşet Ertaş’ın türküye girmesi için dakikalarca bekliyor...Kendini bilen bilmeyenin kusurunâ bâkmâz! Denizi seyretmek gibidir bozkırdâ gökyüzünü seyretmek. Mühür gözlüm, seni elden sâkınırım kıskânırım. İnsânlârı birbirinden âyırân mezhepçilere kârşıyım, mezheplere değil. âhu gözlerini sevdiğim dilber, sânâ bir sözüm vâr diyemiyorum. âşk biterse yorulur insân, ben ne zâmân ölürsem Neşet yoruldu desinler. Kendi kendisinden utânmâyân, yeryüzünde hiç kimseden utânmâz. Biz doğduğumuzdân beri yoksulduk. Vârlığı görmedik ki yoksulluktân şikâyet edelim. Sevgi dünyâsınâ yâlân girmez, gönülden sevmeyen Hâk’kâ eremez. Ben diyorum ki, insân ve insânoğlu vâr. âyrımcılığın sonu kâvgâdır, kâvgânın kârı vâr mı? Dârdâ kâldım diye umutsuz olmâ, yok iken dünyâyı vâr eden vârdır. Nerde bir türkü söyleyen görürsen korkmâ yânınâ otur. Çünkü kötü insânlârın türküleri yoktur! Gönlünün eşini bulân gârip değildir. âğlâ sâzım âğlânâcâk zâmândır. Gurbette olânlârın hiç biri mutlu değil ben mutluyum diyene râstlâyâmâzsın. Neden? Gurbet herkesin içinde tâş gibidir. İki büyük nimetim vâr. Biri ânâm, biri yârim. İkisine de hürmetim vâr. Birisi vâr etti beni, birisi yâr etti beni. Güneşe gülle ât, kârârtır mı hiç? âllâh sevmediğini yârâtır mı hiç? İnsân olân insân dârıltır mı hiç? Hâksızlık hâksızın özünden olur. Seviştiğimde mutlu olurum, sevgisiz imânı nâsıl bulurum, böyle inândım böyle bilirim, sevişmek ibâdettir sevgi imândır. Hâk bildiğim yoldân âyrı gitmedim, koğulâr getirip gıybet etmedim, gönülleri kırıp cân incitmedim, bir gârip sâzımı çâldım giderim.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar