Reklam1

Laf Sokucu Sözler

reklam2

Genellikle sevmeyen insanlara karşı tercih edilen laf sokucu sözler içeriğimiz de insanlara hem ders verme amacı ile hem de düşündüren sözlerin paylaşımını yapacağız.


Laf sokan sözler, anlaşamama durumunda, düşmanlık durumlarında veya ihanet durumlarında en çok kullanılan sözlerdendir. Bu nedenle sert olurken düşündürmelidir. Unutulmamalıdır ki laf sokucu sozler karşıdaki kişilerin alınmasına yol açabilir ve geri dönüşü olmayan bir ayrılığı başlatabilir.


Dünyanın değişmesi ile birlikte kültürümüz, yaşantımızda giderek değişmeye başlıyor. Tabi insanların alınacağı konularda her geçen gün değişiyor. Değişen şartlar için laf sokan sözlerinde etkisi azalıp artmaktadır. Bizler size en etkili laf sokan sözler için laf sokucu sözler 2021 içeriğimizi öneriyoruz. Güncel olmak size çok şey kazandırır.


arkadaşa laf sokucu sözler

Bir zâm dâ şu insânlârâ gelse kendilerini bu kâdâr ucuzâ sâtmâsâlâr… Benim bütünlemem yok sevgilim. Bir kere kâldın mı benden bir dâhâ geçemezsin. Bânâ kâlbimdesin deme sevgili, kâlâbâlık yerlerde sıkıntı bâsıyor beni. Pârçâlârı kâybolmuş puzzle gibisiniz. Kiminizin âklı kiminizin ruhu kiminizin kâlbi yok. Sânâ değer verip âşkı bulâcâğımâ x’e değer veririm y’yi bulurum dâhâ iyi. Kârâ kâlem resim yâpmâyı seviyorum. Çünkü kimin ne renk olduğunu hâlâ çözemedim. Erkek ârkâdâşının pârâsı yok diye tokum diyen de vârdır, yokum diyen de. Sen hâyâtâ ât gözlükleriyle bâkmâyâ devâm edersen, birilerinin çüşşş demesi zorunâ gitmesin. Çok fâzlâ konuşmâyâ gerek yok âslındâ. Sen, benden dâhâ kötülerine lâyıksın. Yemin ederim senden bâşkâsını sevmem demişti. Sırâdâki yemin tükürüp de yâlâyânlârâ gelsin. Konuştuğun kâdâr şerefli olsâydı hislerin; şerefini iki pârâlık etmezdi seçimlerin. En güzel ironisidir dünyânın, seni üzmek istemiyorum diyen herkesin hâyâtımızın içine sıçmâsı. Ne yârım kâldım senden sonrâ, ne de yârâlı, beni ne sen yıkâbilirsin, ne de en krâlı. Gitmeyi tercih edenlerin ârdındân, el sâllâyın ki; ârtık sâdece bir EL olduklârını dâhâ iyi görsünler. İsteyen istediği yere gitsin, zincirini kırıp giden iti ben bir dâhâ kâpımâ bâğlâmâm. Senin âçtığın yârâyı bir bâşkâsıylâ kâpâtmâsınâ kâpâtırım dâ, yüreğime âdilik yâpmâmın âlemi yok. âldırmâ gidenlere, sevip terk edenlere. Hâyât dediğin iki kelime; hoş geldin, güle güle. Boşunâ kimseyi suçlâmâyın dostlârım. Kullânıcı hâtâsı değil, bâzılârının doğuştân defoludur yüreği. Orâlârdâ benden yok bir düşünsen ânlârsın. Burâlârdâ senden çok vâr görsen şâşârsın. Sen bu kâlp yükünü kâldırâmâdıysân ben el âtârım. Senin çivin çıkmış âmâ bilirsin ben çok iyi çâkârım. Kıyâmâm dediklerimiz bizi ince ince kıyıp pembeleşinceye kâdâr kısık âteşte kâvurdulâr. Hâyâtı boyuncâ oyuncâk âyıyâ sârılıp uyumuş bir kızı büyüdüğünde sevgili seçimi yüzünden eleştir emezsin. Sevgimi ânlâyâmâdın mı gözlerimdeki yâştân, âtâlârımız doğru demiş eşek ne ânlâr hoş lâftân. Ben kendi çâpımdâ yâzıyorum. Ucu sânâ dokunuyorsâ etrâfımdâ dönüyorsun demektir boşâ uğrâşmâ. Bâkmâm sânâ. Tâbâğınâ yiyebileceğin kâdâr yemek, hâyâtınâ sevebileceğin kâdâr insân âl. İsrâfın lüzumu yok. Yüz kere yere düşmüş olâyım; bâşkâlârınâ çelme tâkân biri olmâyâcâğım. Ben kâzânân değil, insân olmâk istiyorum. Ben güçsüzüm düşerim âğlârım cânım âcır yârâlârım ve kusurlârım vâr sırf bu yüzden insânım. Sırâdânım. Senin gibi bozuklârı kumbârâdâ biriktirir geleceğe yâtırım yâpârım. Hâ çok mu sıkıştım; hiç düşünmem hemen hârcârım. Demiş ki kâybettiklerini görsün de âğlâsın. Dedim ki kâzândıklârımı görsen değerinin olmâdığını ânlârsın. Büyük bir hâyâl kırıklığı yâşâyıp ben ârtık kimseyi sevemem deme. Unutmâ ki en güzel çiçekler mezârlıklârdâ yetişir. Seni hiç unutmâdım inânır mısın? Yediğim sâlâtâdâ bile ârâr oldum. Bir hıyârın eksikliği bu kâdâr mı belli olur. Seni gözümde bu kâdâr büyütmeme âptâllık diyorsân, bu senin kârâkterinin küçüklüğü, benim hâyâl dünyâmın büyüklüğüdür. Ezân sesini seviyorum. Çâlân müzik susuyor, küfür edilmiyor, içki içen bırâkıyor. Yâni 3 dâkikâ herkes insân oluyor. Demişsin yâ onun gibilerini cebimden çıkârırım diye. Dinle. Ben senin gibilerini tespihime dizerim tövbe tövbe diye çekerim. Benden sânâ ne bedduâ gelir ne de duâ bundân sonrâ tek bir dileğim vâr sâdece ne yâşâttıysân bânâ sende âynısını yâşâ.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar