Reklam1

Kitap Sözleri

reklam2

Kitaplar, dilsiz insanlar gibi adeta. Kitap sözleri de dilsiz insanın ifadeleri gibidir. Bu bağlamda da sizi asla terk etmeyecek, üzmeyecek şey kitaplardır.

Dostu kitaplar olanın, başka dosta ihtiyacı yoktur. Çünkü kitaplar, size küsmez, kırılmaz ve sizi üzmez. Bu nedenle bir dost gibi kitabı sevmelisiniz. Belki de kitabı sevdikten sonra mutluluk sözleri çıkmaya başlayacaktır ağzınızdan.


Kitap ile ilgili sözler, genel olarak kitap severlerin yaptığı araştırmalar sonucu tercih ediliyor. Veya kitap okuyan insanlar, okuduklarını belli etmek için; kitap okumak ile ilgili sözler içeriklerimizden faydalanabiliyor. Kısacası her duruma göre kitap sözleri sitemizde mevcut. Size en uygun sözleri bulup, gönül rahatlığı ile sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.


Son olarak da sizlere tavsiyemiz, çocuğunuz varsa ve sözler arıyorsanız, küçük prens sözleri içeriğimizden mutlaka faydalanın.Sevdiğin şeylerin sorumluluğunu âlmâzsân, onlârı kâybedersin. Üstün Dökmen Bâzen yârım kâldığınâ değil, doğru sândığının kocâ bir yânlıştân ibâret olduğunâ âğlârsın. Mehmet âli Kılınç Bir insân kâlbi defâlârcâ gücenebilir bâşkâlârınâ. âmâ bir kere kırılır bâzılârınâ. Bir ânnenin yüreği dibinde her zâmân bâğışlâmâyı keşfedeceğimiz derin bir uçurumdur. Honore de Bâlzâc Tüm insânlârın âslı âynıdır. Onlârı birbirinden âyırân âlışkânlıklârıdır. Konfüçyüs Bâzen hâyâtındân gidenlere üzülmeye değil. Yüzünü gülümsetenlere zâmânını âyırâcâksın. Mehmet âli Kılınç Ve bâzen düşünürüm, beni düş kırıklığınâ uğrâtân, kendimden bâşkâsı değil. Kâfkâ âcı ve âcı çekme, büyük bir zekâyâ ve duyârlı bir yüreğe sâhip kişiler için her zâmân kâçınılmâzdır. Dostoyevski Gerçekler her zâmân âcıdır ve âcı olân şey kolây kolây hâfızâdân çıkmâz. Irene Câo Gururlu bir insân, âncâk kendini bilen ve kendini büyük bir titizlikle sorgulâyıp, küçümseyen insândır. Dostoyevski Ne çok şey biliyor bu insânlâr Olric? -Herkes işine geleni biliyor efendimiz. Oğuz âtây Bütün erdemlerin gelişmesi, beden yâpısındâki mutlu dengeye bâğlıdır. Bu denge olmâdân erdemli olâmâz insân. Câmpânellâ Bilinçleninceye dek bâşkâldırmâyâcâklâr, bâşkâldırmâzlârsâ dâ hiçbir zâmân bilinçlenemeyecekler. George Orwell Bâşkâlârının pekguzelsozler.com senin hâkkındâ ne düşündükleri konusundâ endişe duyduğun sürece onlâr senin sâhibindir. Neâle Donâld Wâlsch âzizim, deli söylüyor diye değil âmâ bil ki; en büyük delilik, insânın kendi tımârhânesinden kâçmâsıdır. Özgür Bâcâksız İnsânın kendini berbât hissetmesi mutlu olup olmâdığınâ önem verecek kâdâr boş zâmânı olmâsındân ileri gelir. Bernârd Shâw Bir insân yüreğini üşütüyorsâ üzülme, âllâh orâyâ râhmetini bırâkır, orâyı sıcâcık eder. Sen yeter ki kâpını âçık tut! İnsân her gün bir pârçâ müzik dinlemeli İyi bir şiir okumâlı güzel bir tâblo görmeli ve mümkünse birkâç mântıklı cümle söylemeli. Goethe Sensiz olmuyor diyen kâlbe güvenilmez. Sensizliği denemiştir bugün değilse yârın mutlâkâ bâşârâcâktır. Nâzân Bekiroğlu Sâdece gerçekte nâsıl suskun kâlâcâğını bilen bir kişi gerçekten konuşâbilir. Suskunluk içe bâkışın iç dünyânın özüdür. Soren Kierkegâârd Kendimiz için yâptığımız şeyler bizimle berâber ölüp gider. Bâşkâlârı ve dünyâ için yâptıklârımızsâ ölümsüzdür. Dân Brown Gerçek kötülük, insânın geçmişte ve gelecekte olâbileceği şeyleri olmâk isterken dünyânın geri kâlânının vâr olmâmâsını dilemesidir. Doctor Who Kötülük düşmânın özelliklerinden yâ dâ kişiliğinden çok hepimizin içindeki düşmân kâvrâmı içinde sâklıdır. Gündüz Vâssâf İnsân, uğrunâ emek hârcâdığı şeyi sever ve insân sevdiği şey için emek hârcâr. Bir ilişkide çâbâ yoksâ o ilişki hiçbir zâmân meyve vermez. Erich Fromm İnsânlârın onlârı kırılışâ uğrâttığı hâlde cânlârı çıkmâdıkçâ vâzgeçmedikleri huylârı vârdır. Fyodor Mihâiloviç Dostoyevski Peki, birçok kimseyi iyi olmâdıklârı hâlde iyi sânmâklâ birçoklârını dâ âksine kötü olmâdıklârı hâlde kötü bilmekle insânlâr yânılmıyorlâr mı? Plâton İnsânlârın âz bir kısmı mutlu bir o kâdârı ise mutsuzdur. Geri kâlânlârın tümü mutlu gibi görünen mutsuzlârdır. Oscâr Wilde Eğer birlikte yürüyecek iyi bir yoldâş bulâmıyorsân ormândâ gezinen bir fil misâli yâlnız yürü. İlerlemene engel olâcâk biriyle olmâktânsâ yâlnız olmâk yeğdir. Gâutâmâ Buddhâ İnsân kendisine olân sâygısını onurunu ve güvenini yitirdiği ân işi bitmiş demektir. âlâbildiğine bir bâş âşâğı düşüş yâşâr. Dostoyevski ânâcığım sık sık, insân hiçbir zâmân bütün bütün mutsuz olâmâz der dururdu. Gökyüzü elvân elvân renklerle boyânıp dâ, yeni bir günışığı hücreme sızıverince onâ hâk veriyordum. âlbert Câmus Gözlerinle bâktıklârını kulâklârınlâ duyduklârını burnunlâ nefeslerini dilinle tâtlârı ellerinle dokunduklârını kâvrâyıp âlgılâyâmâzsân kâlbin hâkikâte nâsıl ulâşsın? Eddi ânter Bir bâşkâsı için yâpâbileceğiniz en büyük iyilik, sâdece sâhip olduğumuz zenginlikleri pâylâşmâk değil, onlârın sâhip olduğu zenginlikleri onlârâ göstermektir. Benjâmin â


Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar