Reklam1

İmalı Sözler

reklam2

İnsanlara, bir olayı veya bazı şeyleri doğrudan anlatılamadığı zaman imalı sözler kullanılır. Çünkü, imalı sözler, bir şey direkt olarak anlatmaz. Olayı, başka cümleler etrafından anlatmaya çalışır. Sonuç olarak o kişiye çaktırmadan mesaj verilmeye çalışılır. Karşıdaki kişi duruma göre değişebilir. Sevgiliye karşı, imalı aşk sözleri kullanılabilir veya dosta karşı, dosta imalı sözler kullanılabilir. Bu nedenle kullanım alanı bir hayli geniştir. Her konu hakkında ve her kişi hakkında kullanılabilir. Ayrıca, bu mesajları karşı tarafa direkt mesaj olarak gönderemeyiz tabiki. Bu nedenle ortak platformlar kullanılmalı. Örneğin, İmalı Whatsapp sözleri aramaları genellikle Whatsapp üzerinden yapılmaktadır. Bu sayede, mesaj verilmeye çalışılan kişiye ulaşılabilir. Tüm bunların işe yaramadığı durumlarda da resimli imalı sözler devreye girebilir. Çünkü, sözlerle anlatılmayan şeyler, resim yoluyla daha iyi anlatılabilir.

Rusça güzel sözler

nankör kocaya imali sozler
Şâns bize gülmez, ârâdâ bir sırıtır, biz de seviniriz! ârtık herhângi bir hâyâle kucâk âçmâyâcâk kâdâr yorgunum. Eğer ikiyüzlü olâcâksân, en âzındân birini sevimli yâp! Kendini özel hissettirdiysem özür dilerim, yâpârım böyle hâtâlâr! Kuruşu kuruşunâ hesâplâdım seni. İnân 5 pârâ bile etmedin. Bir zâmânlâr toz kondurâmâdıklârım, şimdi kirden görünmez olmuş. Gel bu gece kâybettiklerimize içelim; ben sânâ, sen şerefine! Hâni olmâzsâ olmâzımsın demiştim yâ. ârtık olsân dâ bir, olmâsân dâ… İnsânlâr sâhte olduktân sonrâ, biz gerçekleri yâzsâk ne yâzâr! âklınâ bile gelmediğimiz birinin, kâlbinde yer bulmâyı hâyâl ediyoruz! Benim olmâmân sorun değil, önemli olân umurumdâ değilsin! Yâvşâk insânlârı sevenler, bâbâlârâ geldiklerinde âğlâmâyâ hâklârı yok! Bu sırâlâr herkes hâvâlârdâ. Hâyırdır uçâk biletleri mi bedâvâ? Kötü yolâ düşmüş gecelerden geliyorum, kusurâ bâkmâ gözlerim birâz kirli. Gidenin ârkâsındân 1 kovâ su dökmek lâzım dâhâ hızlı gitsin diye. Sen kendini ne zânnediyorsun ki? Yüreğimden bâşkâ kâlâcâk yerin bile yok! Yüreğine giden bir bilet kes, câm kenârı değil; cân kenârı olsun! Senin ortâlık mâlı olmuş yeminlerin, benimse el sürülmemiş hâyâllerim vârdı. 50 kuruşluk çikolâtânın verdiği mutluluğu veremeyen insânlâr vâr. Olmâdı, olmuyor, olmâyâcâk. Eminim ki, sen gibi bir âdi bir dâhâ doğmâyâcâk! Bir zâmânlâr uğrunâ dünyâlârı yâkârdım, şimdi kibrit bile çâkmâm! Oturur sânâ şerefi ânlâtırdım âmâ kâybettiği bir şeyi dinlemek âğır gelir insânâ! Çözemedim bâzılârını; Uzâktân mı âdâmlâr, âdâmlıktân mı uzâklâr? Bir gün pişmân olup dâ dönersen geri, gönül kâpım âçık âmâ n*h girersin içeri! âyâklârımâ tâkılânlârlâ değil, kâfâmâ tâkılânlârlâ meşgul olurum! Gereğini yâpâbilmeye yüreğin yoksâ eğer; dile getirmeye de tenezzülün olmâmâlı! İnsân bilmediği şeylerden korkâr, senin bilinecek bir târâfın bile yok. âkıllârdâ ünlem! Yüreklerde soru işâretiyim? ânlâyânâ âz ânlâmâyânâ çok gelirim! Sen âncâk benim mâzilerimdeki bir ânı’nın sonundâki noktâ olursun! Dânsözlerin bir özelliği kâlmâdı ârtık, piyâsâ zâten kıçı bâşı âyrı oynâyânlârlâ dolu! Hâklısın güzelim bizden âdâm olmâz. Çünkü âşkı hâlâ kâlpte ârıyoruz! En ufâk bir zorluktâ çekip gidebiliyorsâ, onâ söylenecek tek söz: Cehenneme kâdâr yolun vâr! Pârçâlârı kâybolmuş puzzle gibisiniz. Kiminizin âklı, kiminizin ruhu, kiminizin kâlbi yok. Neymiş efendim öyle hemen sevemezmiş. Vâde fârksız 12 tâksit yâpıyorum, öyle sever misin? Hâyâttâ üç çeşit insândân korkâcâksın; dâğdân inme, dinden dönme, sonrâdân görme. Duydum ki benden nefret etmişsin eğer seni düşünecek vâktim olsâydı bende senden nefret ederdim. Hâyâtımdâki ‘Geri Dönüşüm Kutusu’ hiç âçılmâz benim. Tek bildiğim, bir kerede sildiğim! Geleni hâk ettiği gibi âğırlâmâsını bildiyse bu yürek… Gideni de hâk ettiği gibi uğurlâmâsını bilir elbet! Tâbâğınâ yiyebileceğin kâdâr yemek, hâyâtınâ sevebileceğin kâdâr insân âl. İsrâfın lüzumu yok. Yolumâ tâş koyân herkese teşekkür ederim. Onlârdân kendime merdiven yâptım. Zirveye doğru yükseliyorum. Giderken ‘kâl’ demedin yâ, şimdi dön desen de gelmem. Sen gideni silermişsin yâ, ben lâfını bile etmem! Seni o kâdâr çok sevmişim ki zâmânındâ unutâmıyordum yâ şimdi? Evdeki köpeğime bâkıncâ geliyorsun ârâdâ âklımâ! İnkâr edemem, güzel günlerimiz de oldu tâbi. âmâ ne yâlân söyleyeyim, hepsi ölmüş birinin doğum günü gibi! âyrılıklâr belini büksün sözlerim yüzünü güldürmesin! Sânâ son sözüm sende yâşâ benim yâşâdığımı kucâk dolusu âcılârlâ! Normâl insân beyninde milyonlârcâ nöron vârmış. Merâk ediyorum sen sıfır nöronlâ yâşâmâyı nâsıl beceriyorsun? Kırdım diyorsun zincirlerini evet köpek de çeker kopârır zincirlerini kâçâr o dâ uzâklârâ âmâ hâlkâlârını boynundâ tâşıyârâk. Seni hiç unutmâdım inânır mısın? Yediğim sâlâtâdâ bile ârâr oldum. Bir hıyârın eksikliği bu kâdâr mı belli olur. Hâinlik yâpârâk gittikleri bu yüreğe, gün gelecek helâllik isteyecekler yüzsüzce. O pekguzelsozler.com zâmândâ susmâk yerine, tüküreceğim surâtlârınâ! Dâldân dâlâ âtlâyârâk doğru ilişki bulmâyâ çâlışânlârâ sesleniyorum; defâlârcâ âçılıp, âsidi kâçmış colâ kimseye tât vermez! Kâlpsizsin! diyemem. Nefes âlâbildiğine göre mutlâkâ bir kâlbin vâr. Zâten bu ruhsuzluğunlâ o kâlp âncâk nefes âlmânâ yârâr.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar