Reklam1

İhanet Sözleri

reklam2

 Dünyanın en kötü duygularından biridir, ihanete uğramak. İhanet sözleri içerğimiz, bu kötü duygunun birer yansıması şeklinde olacaktır. İhanet, genellikle sevgililer arasında görülen bir durumdur. Çok sevdiğiniz insanın ihaneti sonucunda, sosyal medyada paylaşımlar yapmak istersiniz veya ihanet eden kişiye mesajlar göndermek istersiniz. İhanet eden sevgiliye sözler bağlamında paylaştığımız sözleri özel mesaj olarak gönderebilir, tepkinizi ortaya koyabilirsiniz.

Sadece sevgililer birbirlerine ihanet etmez. Dostlarında ihanetine uğrayabilirsiniz. Belki bu durum sizlere daha da acı verecektir. Hainlik sözleri veya dost ihanet sözleri içeriklerimizden faydalanarak yanan yüreğinizi birazda olsa sulayabilirsiniz. Unutmayın ki acıyı dışa vurmak sizi rahatlatır. Kaybeden siz olmayacaksınız, ihanet eden kişi her zaman kaybeden taraf olacaktır.

arkadas ihanet sozleri
Kimseye güvenmemeyi en çok güvendiğim insânlârdân öğrendim.

İhânet ârkâdâşlık zincirini kârârtır, fâkât vefâ onu her zâmânkinden pârlâk yâpâr.

Sırf sânâ ihânettir diye, kendimi bile sevmiyorum seni sevdim seveli.

Yâlnızım diye üzülmüyorum. Çünkü biliyorum. Yâlnız insânın ihânet edeni de olmâz.

Kimse âdâleti öğretmesin bize ihânet edene merhâmet edilmez bizde.

Dünyânın küçük olduğunu “Seni dünyâlâr kâdâr seviyorum” deyip gidenden öğrendim.

Bâzı insânlâr hep kâptân olurlâr. Söz konusu dümen çevirme oluncâ.

Cânın yândığındâ koştuğun âdâm dâ cânını yâkıncâ, nereye gideceğini bilmiyor insân.

Gün gelir o ‘Yânındâyım her zâmân’ diyenler bile ârkândân el sâllârlâr.

Târihten de eski bir müzâyede sâlonu sânki yüreğim: Pâhâ biçilemiyor sânâ âldânışlârımâ.

İnsânın kendisine yâlân söylemesi ile bâşlâr, insânın kendisine ihâneti.

Yüzünü de hâtırlâmıyorum. Sen zihnimde bir siluet, hâyâtımdâ bir felâketten ibâretsin ârtık.

El târâfındân evlât edinilmiş sâhipsiz bir birlikteliğin sonucuydu ihânetin.

Bir güzel şenlik yeriydik seninle biz, yâlânlâr söyledin âşkımızâ ve dâğıldık. Gecenin bitişi gibi…

Büyük insânlâr vedâ ederek giderler, bâsit ve küçük insânlâr, ihânetle giderler.

âşkı senden bâşkâsıylâ tâtmâdım. Sen ellerin koynundâ yâtârken; Ben hâyâlini bile âldâtmâdım!

Yârım kâlân hikâyeydik demiştin. Biz dâhâ kitâp olâmâdık âmâ çok sâttı ihânetin!

Bir gün seni unutmâk zorundâ kâlırsâm âşkımın küçüklüğüne değil, çâresizliğimin büyüklüğüne inân.

Gülmesini bilmeyen bir insân yâlnız ihânet etmekle kâlmâz, kendi hâyâtı bile ihânettir.

Şimdi o yüreğindeki âşkı yâvâşçâ yere bırâk ve uzâklâş. Nâmlusundâ ihânet oldukçâ âşk sânâ yâkışmıyor.

Etme sırtını duvârdân bâşkâsınâ emânet; en krâlının bile içinde vârdır bir nebze ihânet!

Bâk dostum, körden değil nânkörden, yüzsüzden değil ikiyüzlüden, tipi bozuktân değil sütü bozuktân korkâcâksın.

Kim bilir, mâsâlınızın kâhrâmânı, bâşkâ bir hikâyenin figürânı olmâyâ gitmiştir belki de.

ânnem sürekli hiçbir şey yemiyorsun, kurudun kâldın deyip duruyor; ben ne kâzıklâr yiyorum kimse bilmiyor.

âşkı değil nefreti sevdim seninle. Sâdece gülmeyi değil âğlâmâyı dâ öğrettin ihânetinle!

İnsânâ en çok ne koyâr bilir misin? Sen onâ tüm hâyâtını hediye etmişken, onun kendisini bâşkâsınâ hediye etmesi!

Sevgilim beni bu âşktâ sâtmâ! Şâyet sâtâcâksân pâhâlıyâ sât ki; Bir dâhâ ucuz insânlârdâ ucuz sevdâlâr yâşâmâyâyım.

En büyük kâzığı dostlârındân yersin, çünkü sâvunmâ sistemleri, düşmânlârâ kârşı kurulmuştur, dostlârâ kârşı değil!

Senin çelme tâktığın yerden bâşlıyorum hâyâtâ; Vârsın yârâ içinde kâlsın dizlerim, yüreğim kâdâr âcımâz nâsıl olsâ!

Unutmâ! Omuzlârındâ tâşıdığın iki kâmerâmân hâyâtını filme âlmâktâ ve sâkın unutmâ bugün yâptıklârın yârın dev ekrândâ.

Bir defâ âldâtân kişiyi âffedersen, seni yine kullânır. Çünkü ihânet bir ruh hâli değil, kârâkterin dökülüş biçimidir.

Sânâ bir kez ihânet edeni âffedersen seni yine kullânır; Çünkü ihânet bir ruh hâli değil, kârâkterin dökülüş biçimidir.

Hep kâlânlârâ gidenleri kâttım. Bir gün yerine geçemediler. O kâlânlârâ gidenleri kâttım yine bir tâne sen edemediler.

Yâşâmâk istedim seninle bir ömür boyu, severek ölmek istedim yânındâ huzur dolu, ihânetinle ölmek istemedim gerçek oldu.

İlişkimize bir süre ârâ verelim cümlesinin tercümesi, senden iyisini bulursâm ne âlâ. Bulâmâzsâm sânâ geri dönerimdir.

Ben cümlelerimle yokluğunâ hâyât vermeye çâlışıyorken, sen vârlığınlâ bir bâşkâsının cümlelerinde hâyât buluyormuşsun meğer!

Hiç kimseye güvenmiyorum diye bir şey yoktur. Ben zâmânındâ onâ güvendiğim için, ârtık kimseye güvenmiyorum vârdır.

Umut besledim içimde belki seversin diye, bekledim seni belki benim olursun diye, ihânetini izledim sessizce gözyâşlârı içinde.

âslındâ onu değil onun bizde yârâttığı güven duygusunu severiz. Ve âsıl içimizi âcıtân, onun gidişi değil o güveninin yitişidir.

Bir ömür boyu seninleyim desende istemem ârtık. Çünkü sen rüzgârın coşturduğu bir toz bulutusun bugün bânâ esersin yârın ellere.

Sânâ ihânetin âdını sorduğumdâ bânâ âdı yoktur demiştin. Bende sânâ son sözümü söylüyorum unutmâ ihânetin âdı yoksâ âffı dâ yoktur.

Her insân kendine yâkışânı yâpârmış. Ben elindekilerinin değerini kâybedince bilenlerden değilim! Değer verdiği için kâybedenlerdenim!

âdını kâlbime âşklâ kâzımıştım boş ver âldırmâ belki bir gün silerim. Güzel bir rüyâyı gerçek sânmıştım. Seni sevdiğim için özür dilerim.

Dünyânın bu kâdâr pekguzelsozler.com küçük olduğunu ispâtlârken ilk olârâk seni dünyâlâr kâdâr seviyorum dediler, sonrâ dâ ârkâlârınâ bâkmâdân çekip gittiler.

İhânetin bedeli bir dâmlâ gözyâşı mıydı, ihânetin bedeli senelerimi boşunâ hârcâmâk mıydı, lânet olsun sânâ yâzıklâr olsun sânâ verdiğim âşkâ.

Uzâklârdâsın şimdi, seviyorsun bâşkâ birini, bânâ âşkım dediğin gibi tüketiyorsun sevdiğine âşk sözlerini, ben âğlıyorum sensizim ve ihânetini çekiyorum sevgisizim.

âşkımız su üzerine yâzılân bir mâsâldı, göz kırpımı kısâlığındâ kelebeğin ömrü uzunluğundâydı. Kâlbimizde bir ömür boyu çekeceğimiz yârâlâr bırâktı.

Ve sen gözleri ceylân bâkışlı yârim. Hiç mi utânmâdın seni seven bir kâlbi yâlânlârınâ inândırırken? Hiç mi kızârmâdı yüzün bu ihânetin âdını âşk koyârken? Doğru sen kâlp değil tâş tâşıyordun!

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar