Reklam1

Hz Ali Sözleri

reklam2

 Hz Ali, cesareti ve savaşçı ruhu ile Allah’ın aslanı olarak da biliniyor. Hz Ali sözleri de bu bağlamda genel olarak yiğitlik, dürüstlük vb. şeylerle şekilleniyor. Hz.Ali, Hz Muhammed döneminde yaşamış olan büyük savaşçılardan biriydi. İslamiyeti ilk kabul edenlerden birisi olmasıyla, kişiliği ile cesareti ile de geniş kitlelere örnek olacak nitelikte.


Haksızlığa karşı keskin duruşu ile nam salmış Hz.Ali hakkında en çok arama yapılam içerikler; Hz Ali sözleri haksızlık, Hz Ali Sözleri mazlum, Hz Ali haksızlığa karşı sözleri gibi içeriklerdir. Bu aramalardan da anlaşılıyor ki Hz.Ali haksızlığa boyun eğmeme konusunda insanlığa örnek bir kişilik olmuş durumda. 


Hz.Alinin görsel bir figürünün olması nedeniyle de Hz.Ali sözleri resimli, içeriklerimizde bulunacaktır.


Hz ali dini bilgiler kilic gibi sozleri

İhtirâs gâfillerin kâlbinde şeytânlârın sultânıdır. Sırlârını onâ bunâ âçıyorsân bâşınâ gelecek zilletlere râzı ol. Hırs ve tâmâh yorgunluk ve meşâkkâtin ânâhtârıdır. Yâptığı günâh bir işle öğünmek o günâhı yâpmâktân dâhâ kötüdür. Kendisine edep yüklenen kimsenin kötülükleri âzâlır. Sâbır iki kısımdır: sevmediğin şeye sâbretmek ve sevdiğin şeye sâbretmek. Tâkvâ dini ıslâh nefsi muhâfâzâ eder ve mürüvveti süsler. Yâpmân gereken hâyırlı yârârlı işleri yârınâ bırâkmâ. Bâkârsın yârın olur dâ sen olmâzsın. Kendisini beğenen ve kendisinden râzı olân kimse birçok üzüntü ve âcı çeker. Cimri dünyâdâ kendi nefsine cömert dâvrânmâz bütün mâlını mirâsçılârâ vermeye râzı olur. Susmâk sânâ âğırbâşlı bir elbise giydirir ve sonundâ özür dileme zorundân korur. Sânâ niçin yâptığını sorduklârındâ utânâcâğın ve yâlânlâmâyâ kâlkâcâğın işleri yâpmâktân çekin. Hızlı yükselenlere imreniliyor. Oysâ en hızlı yükselenler toz dumân sâmân ve tüydür. Sâbır insânın bâşınâ gelene kâtlânmâsı demektir. Onu kızdırânâ kârşı dâ kendisine hâkim olmâktır. Fâsık ve günâhkâr kimselerle ârkâdâş olmâktân kâçın çünkü kötülük kötülüğe kâvuşur. Sâbır iki türlüdür istemediğin hoşlânmâdığın şeye sâbretmek ve sevdiğin istediğin şeye sâbretmek. Sıkıntıyâ düşmeden önce emniyet tedbirini âlân kimse âyâğını sâğlâm yere bâsmış olur. Hiç kimsenin hâtâsını yüzüne vurmâyınız. O hâtâyı işleyene hâtâsını bâşkâ birini misâl göstererek ânlâtınız. Kendini cömertliğe âlıştır ve her âhlâkın en iyisini seç çünkü iyilik âlışkânlık hâline gelir. Öfke delilikten bir bölümdür. Çünkü sâhibi nâdim olur nâdim olmuyorsâ deliliği âdâmâkıllı pekişmiş demektir. İlim insânı âllâh’ın emrettiği şeylere götürür züht ise o şeylere erişilmesini kolâylâştırır. Söz sizin âğzınızdâ olduğu sürece söz sizin esiriniz söz âğzınızdân çıktıktân sonrâ siz sözünüzün esiri olursunuz. Hâset edenin sevgisi sözlerinde görülür. Kinini işlerinde gizler. âdı dost fiili düşmâncâdır. Hâlkâ kârşı dâimâ içinizde sevgi ve nezâket besleyin. Onlârâ bir cânâvâr gibi dâvrânmâyın ve onlârı âzârlâmâyın. Hâksız kâzânç ve âhlâksızlıklârâ düşmemeleri için memurlârınızâ yeterince mââş ödeyiniz. Öfke kötü bir ârkâdâştır. Kusur ve çirkinlikleri âçığâ çıkârır insânı kötülüğe yâkınlâştırıp iyilikten uzâklâştırır. Sâbır iki kısımdır belâyâ sâbır iyi ve güzeldir. Bundân dâhâ güzeli hârâmlârâ kârşı sâbırdır. Yâlâncılârdân dâimâ uzâk bulununuz. Çünkü onlârlâ içli dışlı olur ve onlârlâ dolâşıp kâlkârsânız siz de yâlâncı olursunuz. Mâl hârcândığı kâdâr sâhibine ikrâmdâ bulunur. Kişinin yâptığı cimrilik kâdâr onâ ihânet eder. Yânlışını gününde görüp nefsine sitem edersen yânlışın fâydâyâ dönüşür. Dünde kâlân yâşâm geçmişle yok olur gider. Şecâât ve cesâret nâmınâ hiçbir şey beklenemez. Kötü âlışkânlıklârı terk etmek en büyük ibâdetlerdendir. âmel eden câhil kişi yoldân bâşkâ yerde yürüyen gibidir. Bu yürüyüşü onâ ihtiyâcındân uzâklâşmâktân bâşkâ bir şey kâzândırmâz. Yeni ilmi şeyleri öğrenmekle kâlbinizin yorgunluğunu ve râhâtsızlığını giderin çünkü kâlpleriniz de vücudunuz gibi yorulur. Kendi çocuğunu edeplendirdiğin şeyle yetimi de edeplendir ve çocuğunun eğitimi için yârârlândığın yerden yetim için de yârârlân. Söz dilinin sustuğu ve âmel dilinin söylediği nâsihât hiçbir kulâk târâfındân kovulmâz ve onun fâydâsı ile hiçbir fâydâ bir olmâz. Yüzünüze kârşı yâpılân şişirme övgüleri dinlemekten kendinizi koruyunuz. Çünkü onlâr kâlpleri kirletip ortâlığâ pis bir koku yâyârlâr.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar