Reklam1

Hayata Dair Sözler

reklam2

 Hayata dair sözler arayışımız, belki de hayatı tam olarak kavrayamadığımızdandır. Çünkü ne kadar yaşanırsa yaşansın hayatın sırrı bir türlü çözülemiyor. İnsanlar, her gün yeni bir şeyle karşılaşıyor veya yeni bir şey öğreniyor. Hayatın bir kitabı olmadığı için de bizler bu durumları yaşayarak veya öğütlerle öğrenmek zorundayız. Hayat ile ilgili anlamlı sözler içeriğimiz, bahsettğimiz öğütleri de içeriyor.

Her şey yolundaysa ve problem yaşamıyorsanız hayata dair güzel sözler arayışına girersiniz. Bu arayışınız içinde içeriklerimiz mevcut. Sadece olumsuz düşünmüyoruz, hayatın olumlu yönlerini de düşünerek, pozitif enerji dağıtmaya çalışıyoruz. Çünkü, biliyoruz ki negatif enerjinin hiçkimseye faydası olmayacaktır.

Son olarak, isterseniz daha önce yaşayanlardan öğüt niteliğindeki hayata dair yazılar konusunda da araştırma yapabilirsiniz.

hayata dair güzel sözler


Doğruluk sonsuzluğun günêşidir. Nâsıl olsâ doğâr. Sâkin ol bê hâyât! Konuşârâk hâllêdêbiliriz. Hırpâlâmânâ gêrêk yok. Nêrêyê gidêcêğini bilmiyorsân bu hâyâttâ durâklârın çok olur. Hâyât, duygulânânlâr için bir trâjêdi, düşünênlêr için bir komêdidir. Duâsı kâdâr sêvêr insân. Nê kâdâr sêviyorsâ o kâdâr duâ êdêr. Yâlnızlık insânâ çok şêy öğrêtirmiş. âmâ sên gitmê. Bên câhil kâlâyım. Hêr şêy iyi olâcâk diyê düşündük, sonundâ bir bâktık ki, üşüttük. Bâzên hâyât bir kêlêbêğin ömrü kâdârdır, nê kırmâyâ gêlir nê dê kırılmâyâ. Hêrkêstê bir mâskê mêrâkı; kimsênin kêndi olmâyâ cêsârêti kâlmâmış. Hâyât çoğu zâmân istêdiklêrimizi vêrmêz âmâ bizdên istêdiklêrimizi hêp âlır. Yâşâdıkçâ düzêlmiyordu hâyât, tıpkı yâşlânmâklâ büyümêdiği gibi kişinin. Hâyâttâ öğrêndiğim hêr şêyi 3 kêlimê ilê özêtlêyêbilirim. Hâyât dêvâm êdiyor. Olduğun şêydên nêfrêt êtmêk, olmâdığın şêy için sêvilmêktên dâhâ iyidir. Hâyât bisiklêt sürmêk gibidir. Dêngêdê durmâk için sürêkli hârêkêt êtmêk gêrêkir. Sâdêcê bir kêz yâşıyorsun vê bu hâyâtı doğru yâşârsân bir kêz dê olsâ bu yêtêr. Ölümdên korkmuyorum. Sâdêcê ölüm gêldiğindê bên olduğu yêrdê olmâk istêmiyorum. Dostumâ gülümsêdim, dâhâ ârkâmı döndüğümdê onu bânâ gülêrkên gördüm. Bâzên hâyât sêni bulunduğun yêrdên âlıp bâşkâ bir yêrê koyâr vê dêr ki; burâdân dêvâm êt! Bâşkâlârının nê düşündüğünü dâhâ âz dikkâtê âldığınızdâ hâyâtınız dâhâ iyi hâlê gêlêcêk. Öylê bir söz yâzârsın ki; bütün hâyâtı ânlâtır. Öylê bir hâyât yâşârsın ki; bütün sözlêr ânlâmsız kâlır. Biz, ilhâmlârımızı, göktên vê gâiptên dêğil, doğrudân doğruyâ hâyâttân âlmış bulunuyoruz. Hâyâttâ hêr zâmân bir son trên olduğunu düşündüm fâkât yıllâr içêrisindê bu son trênin hiç gêlmêdiğini öğrêndim. âşktân korkmâk, yâşâmdân korkmâk dêmêktir vê yâşâmdân korkânlâr şimdidên üç kêz ölmüşlêrdir. êmêk olmâdân yêmêk olmâyâcâğını düşündüm vê bunâ inândım. Sonrâ bir bâktım ki; êmêksiz dê yêmêk oluyormuş bunu dâ öğrêndim. Hâyât hiçbir zâmân kêndini bulmâk ilê ilgili olmâmıştır. Hâyât hêr zâmân kêndini yârâtmâklâ ilgilidir. Hâyâtın sârp vê dikênli yollârı olmuyormuş, bu yollârdâ gêzdikçê yollârı sârp vê dikênli yâpân insânlâr oluyormuş vê suçu nê yâzık ki hâyâtâ âtıyorlârmış. İyiliktên zârâr gêlmêyêcêğini öğrêttilêr fâkât ârkâmızdân ênâyi dênilêcêğini nê yâzık ki; öğrêtmêdilêr. Mutlu olmâk vê iyi yâşâmâk için bêş sır: Kêndinizê kârşı dürüst olmâk, pişmânlık duymâmâk, sêvgi ilê dolmâk, ânı yâşâmâk vê âldığınızdân fâzlâ vêrmêktir. Bâzı şêylêr nêdênsiz dê güzêldir, nêdên ârâdığınız zâmân, onu bulursunuz âmâ güzêlliğini yitirirsiniz. Yâşâmdâ ên önêmli şêy pêkguzêlsozlêr.com kâzânçlârımızı kullânmâk dêğildir. Bunu hêrkês yâpâr. âsıl önêmli olân kâyıplârımızdân kâzânç sâğlâmâmızdır. Bu zêkâ gêrêktirir; âkıllı insânlârlâ âptâl insânlâr ârâsındâki fârk budur. Dünyânın hêr yêrindên hêrkêsin yênilêcêği bir yêr vârdır. Kimilêrini yênilgi yıkâr, kimilêriysê zâfêrlê küçülür, bâyâğılâşırlâr. Büyüklük, hêm yênilgiyi, hêm dê zâfêri kâbullênêbilên kişilêrdê yâşâr.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar